La Web de l'Ajuntament de Barcelona


Descripció del tràmit

Cita amb l'Ajuntament de Barcelona

Què podeu fer?
 • Podeu donar d'alta, consultar o cancel·lar una cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 1. Seleccioneu  una opció:

  • Sol·licitud d'una cita amb l' Ajuntament de Barcelona.
  • Cancel·lació d'una cita, si voleu anul·lar una cita que havíeu concertat prèviament.
  • Consulta d'una cita, si voleu visualitzar el detall d'una cita que havíeu concertat prèviament.
 2. Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

I després...

 • Si heu fet una alta o una consulta de cita podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (document en format PDF) o desar-lo en el vostre ordinador. En el justificant consten les dades de la cita demanada.
 • Confirmeu la cancel·lació de la cita, en el cas de baixa de cita.
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona.

La cita sempre s'ha de concertar a nom de la persona que anirà a l'oficina, encara que hagi de fer la gestió per a una altra.

Persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria (per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada) i els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració:

- que desitgin efectuar qualsevol tramitació relacionada amb la Hisenda Municipal han de fer-ho o obtenir més informació mitjançant la pàgina web de l'Institut Municipal d'Hisenda. Únicament podrà demanar cita per aquells tràmits no disponibles de manera telemàtica.

-que desitgin registrar qualsevol documentació adreçada a altres administracions públiques (ajuntaments, consorcis, diputacions, administració de l'estat, Generalitat de Catalunya) han de fer-ho necessàriament de manera telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Administració o organisme a la qual es dirigeixi.

Documentació

Per demanar cita prèvia no cal aportar documentació.

La documentació a aportar serà la específica del tràmit pel qual heu demanat la cita. Consulteu el tràmit en concret per informar-vos de la documentació necessària.

El dia de la cita caldrà portar el número de referència de la cita i l'original del document d'identificació personal (DNI, NIF, passaport). 

Dates

En qualsevol moment.

Preu

  Tràmit gratuït

Organisme responsable

Accessibilitat

© Ajuntament de Barcelona