Ajuntament de Barcelona

Cercador de tràmits


Participació en processos de selecció o provisió de personal de l'Ajuntament de Barcelona

Pas 1 -

Introduïu el vostre document d'identificació personal. Si ja heu participat anteriorment en una convocatòria, introduïu també la vostra contrasenya. Un cop fet, escolliu una de les següents opcions que apareixen en el formulari:

  • Sol·licitar inscripció en una convocatòria: Us permetrà tramitar la presentació de la sol·licitud de participació en una convocatòria, dins del termini establert en la seva publicació.
  • Convocatòria en període d’esmena: Us permetrà esmenar la vostra sol·licitud d’inscripció dins del període establert en la publicació de la llista provisional.
  • Presentació documentació complementària: Us permetrà aportar documentació en un moment diferent de la presentació o de l’esmena de la vostra sol·licitud de participació en una convocatòria, dins del termini establert en la publicació corresponent.   
  • Esmenar documentació complementària: Us permetrà esmenar la documentació presentada en l’apartat anterior, dins del termini establert en la publicació corresponent.

Identificació

Si us heu inscrit anteriorment en una convocatòria identifiqueu-vos amb el mateix document (DNI, NIE, Passaport).


Consultes

Dubtes amb aquest tràmit?
Consultes

Accesibilitat

© Ajuntament de Barcelona