Esteu aquí

Accessibilitat

Al web de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona s’han considerat les mesures següents per permetre als usuaris i les usuàries accedir a tots els continguts i funcionalitats amb més facilitat:

  • Multinavegador: Les pàgines presenten una visualització correcta en els diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).

  • Navegació coherent: s'assegura la consistència en el lloc web, que permet que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i ofereix una experiència d'usuari gratificant.

  • Distraccions: s'eviten interferències com el contingut intermitent, el parpelleig exagerat o l'àudio que s'engega automàticament.

  • Moviment: el contingut en moviment té un mecanisme d’aturada.

  • Imatges de text: en general, el contingut, excepte logotips o imatges de marca, es pot configurar perfectament, ja que s’eviten les imatges de text.

  • Títols: els títols de pàgina anomenen el portal i la secció per tal de contextualitzar els usuaris.

  • Idioma: l’idioma de les pàgines està marcat correctament.

  • Formularis: els formularis contenen etiquetes i controls associats correctament.

  • Llenguatge: el llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al qual va adreçat el contingut.

  • Text alternatiu a les imatges: les imatges contenen texts alternatius si són informatives.

El desenvolupament del web de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona s’ha basat en la consideració de les Pautes d'accessibilitat al Contingut en el web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Per més informació sobre l’accessibilitat web i els recursos d’accessibilitat, i per configurar les opcions dels diversos navegadors, adreceu-vos al web http://accessibilitat.bcn.cat/ca.

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d'accessibilitat que actualment queden per resoldre en aquest lloc web.

Si detecteu dificultats d'accés als continguts del web, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres (accessibilitat@bcn.cat).

SystemPerfil Contractant temporarily out of service for technical reasons

Podeu accedir als anuncis de licitació pública de l'Ajuntament publicats a partir de l'1 de juny de 2016 a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

SystemTauler d'edictes temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre edictes adreceu un correu a edictes@bcn.cat

SystemGaseta municipal temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre la Gaseta Municipal adreceu un correu a gaseta@bcn.cat

SystemRegistre electrònic del portal de tràmits temporarily out of service for technical reasons

Mentre duri la incidència, les sol·licituds es poden presentar en qualsevol dels punts de registre presencials de l'Ajuntament de Barcelona (accediu a adreces i horaris)

SystemQueixes i suggeriments temporarily out of service for technical reasons
SystemVerificació de documentació temporarily out of service for technical reasons
Última actualització 01/07/2015