Esteu aquí

Consulta i estat de les borses de treball

Aquí trobareu la informació sobre la gestió de les borses de treball per a cobertures temporals de llocs de treball de l'Ajuntament de Barcelona i Organismes autònoms.

Consulta de llistes de borses de treball vigents:

Ens Títol Integrants de la borsa Darrera data d'actualització
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Educació Social tm_educacio_social_febrer_17_.pdf 13/02/2017
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Treball Social tm_treball_social_febrer_17.pdf 13/02/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Gestió ts_gestio_gen17.pdf 26/01/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Pedagogia ts_pedagogia_gen17.pdf 23/01/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Psicologia ts_psicologia_gen17.pdf 23/01/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Informació ts_informacio_gen17.pdf 23/01/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Organització ts_organitzacio_gen17.pdf 23/01/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Gestió -Branca Projectes Europeus- ts_gestio_imi_gen17.pdf 20/01/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Economia ts_economia_gen17.pdf 20/01/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Dret ts_dret_gen17.pdf 20/01/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Enginyeria ts_enginyeria_gen17.pdf 20/01/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Art i Història ts_art_historia_gen17.pdf 20/01/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Arquitectura ts_arquitectura_gen17.pdf 20/01/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Enginyeria tm_enginyeria_gen17.pdf 20/01/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/ana en Infermeria de l' SPEIS tm_infermeria_speis_gen17.pdf 20/01/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Arquitectura tm_arquitectura_gen17.pdf 20/01/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Gestió gestors_gen17.pdf 20/01/2017
Ajuntament de Barcelona Auxiliar Administratiu auxiliars_gen17.pdf 20/01/2017
Última actualització 13/02/2017