Esteu aquí

Consulta i estat de les borses de treball

Aquí trobareu la informació sobre la gestió de les borses de treball per a cobertures temporals de llocs de treball de l'Ajuntament de Barcelona i Organismes autònoms.

Consulta de llistes de borses de treball vigents:

Ens Títol Integrants de la borsa Darrera data d'actualització
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Pedagogia ts_pedagogia_abril17.pdf 10/04/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Psicologia ts_psicologia_abril17.pdf 10/04/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Gestió gestio_abril17.pdf 10/04/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Economia ts_economia_abril17.pdf 10/04/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Arquitectura ts_arquitectura_abril_17.pdf 10/04/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Art i Història ts_arthistoria_abril17.pdf 10/04/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/ana en Infermeria de l' SPEIS tm_infermeria_abril17.pdf 10/04/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Enginyeria tm_enginyeria_abril17.pdf 10/04/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Gestió -Branca Projectes Europeus- ts_gestio_imi_abril17.pdf 10/04/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Arquitectura tm_arquitectura_abril17.pdf 10/04/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Organització ts_organitzacio_abril17.pdf 10/04/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Informació ts_informacio_abril17.pdf 10/04/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Enginyeria ts_enginyeria_abril_17.pdf 09/04/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Dret ts_dret_abril_17.pdf 09/04/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Gestió ts_gestio_abril_17.pdf 07/04/2017
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Educació Social quadre_internet_borsa_es_20170314.pdf 16/03/2017
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Treball Social quadre_internet_borsa_ts_20170314.pdf 16/03/2017
Ajuntament de Barcelona Auxiliar Administratiu borsa_auxiliars_mar17.pdf 06/03/2017
Última actualització 10/04/2017