Esteu aquí

Consulta i estat de les borses de treball

Aquí trobareu la informació sobre la gestió de les borses de treball per a cobertures temporals de llocs de treball de l'Ajuntament de Barcelona i Organismes autònoms.

Consulta de llistes de borses de treball vigents:

Ens Títol Integrants de la borsa Darrera data d'actualització
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Treball Social tm_educacio_social_desembre.pdf 17/01/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Enginyeria tm_enginyeria_des16.pdf 12/12/2016
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Gestió ts_gestio_des16.pdf 07/12/2016
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Gestió -Branca Projectes Europeus- ts_gestio_imi_des16.pdf 07/12/2016
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Informació ts_informacio_des16.pdf 07/12/2016
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Economia ts_economia_des16.pdf 07/12/2016
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Enginyeria ts_enginyeria_des16.pdf 07/12/2016
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Dret ts_dret_borsa_des16.pdf 07/12/2016
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Art i Història ts_art_historia_des16.pdf 07/12/2016
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/ana en Infermeria de l' SPEIS tm_infermeria_speis_des16.pdf 07/12/2016
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Arquitectura ts_arquitectura_des16.pdf 07/12/2016
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Arquitectura ts_arquitectura_des16.pdf 07/12/2016
Ajuntament de Barcelona TS Pedagogia ts_pedagogia_des16.pdf 07/12/2016
Ajuntament de Barcelona TS Psicologia ts_psicologia_des16.pdf 07/12/2016
Ajuntament de Barcelona Gestió gestors_des16.pdf 07/12/2016
Ajuntament de Barcelona Auxiliar auxiliars_borsa_des16.pdf 07/12/2016
Última actualització 17/01/2017