Esteu aquí

Consulta i estat de les borses de treball

Aquí trobareu la informació sobre la gestió de les borses de treball per a cobertures temporals de llocs de treball de l'Ajuntament de Barcelona i Organismes autònoms.

Consulta de llistes de borses de treball vigents:

Ens Títol Integrants de la borsa Darrera data d'actualització
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Gestió ts_gestio_borsa_juliol17.pdf 21/07/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Gestió gestors_borsa_juliol17.pdf 05/07/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Psicologia ts_psicologia_juny17.pdf 23/06/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/ana en Infermeria de l' SPEIS tm_infermeria_borsa_juny17.pdf 21/06/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Pedagogia ts_pedagogia_borsa_juny17.pdf 21/06/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Informació ts_informacio_borsa_juny17.pdf 21/06/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Organització ts_organitzacio_borsa_juny17.pdf 21/06/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Enginyeria ts_enginyeria_borsa_juny17.pdf 21/06/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Arquitectura ts_arquitectura_borsa_juny17.pdf 21/06/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Dret borsa_ts_dret_juny17.pdf 21/06/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Arquitectura borsa_tm_arquitectura_juny2017.pdf 19/06/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Enginyeria borsa_tm_enginyeria_juny17.pdf 19/06/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Economia borsa_ts_economia_juny17.pdf 19/06/2017
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Treball Social quadre_internet_borsa_ts_20170615.pdf 16/06/2017
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Educació Social quadre_internet_borsa_es_20170615.pdf 16/06/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Art i Història borsa_ts_arthistoria_juny17.pdf 14/06/2017
Ajuntament de Barcelona Auxiliar Administratiu borsa_auxiliars_juny17.pdf 12/06/2017
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Gestió -Branca Projectes Europeus- borsa_ts_gestio_imi_maig17.pdf 09/05/2017
Última actualització 21/07/2017