Esteu aquí

Consulta i estat de les borses de treball

Aquí trobareu la informació sobre la gestió de les borses de treball per a cobertures temporals de llocs de treball de l'Ajuntament de Barcelona i Organismes autònoms.

Consulta de llistes de borses de treball vigents:

Ens Títol Integrants de la borsa Darrera data d'actualització
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a Superior en Veterinària PDF icon estat_de_la_borsats_vet_2018_11.pdf 04/12/2018
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a Superior en Medicina PDF icon estat_de_la_borsats_med_2018_11.pdf 04/12/2018
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a Superior en Salut Pública PDF icon estat_de_la_borsats_sp_2018_11.pdf 04/12/2018
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a auxiliar en Gestió i Salut PDF icon estat_de_la_borsataux_gs_2018_11.pdf 04/12/2018
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a auxiliar en laboratori PDF icon estat_de_la_borsataux_lab_2018_11.pdf 04/12/2018
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Infermeria ASPB PDF icon estat_de_la_borsatm_inf_2018_11.pdf 04/12/2018
Agència de Salut Pública de Barcelona Auxiliar de laboratori PDF icon estat_de_la_borsaaux_lab_2018_11.pdf 04/12/2018
Ajuntament de Barcelona Auxiliar Administratiu PDF icon auxiliars_novembre_18.pdf 30/11/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Gestió PDF icon tm_gestio_novembre_18.pdf 29/11/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Gestió PDF icon ts_gestio_novembre_18.pdf 29/11/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Organització PDF icon ts_organitzacio_novembre_18.pdf 29/11/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Arquitectura PDF icon tm_arquitectura_novembre_18.pdf 29/11/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Enginyeria PDF icon ts_enginyeria_novembre_18.pdf 29/11/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Informació PDF icon ts_informacio_novembre_18.pdf 29/11/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Economia PDF icon ts_economia_novembre_18.pdf 29/11/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Enginyeria PDF icon tm_enginyeria_novembre_18.pdf 29/11/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Art i Història PDF icon ts_art-historia_novembre_18.pdf 29/11/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Dret PDF icon ts_dret_novembre_18.pdf 29/11/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Arquitectura PDF icon ts_arquitectura_novembre_18.pdf 29/11/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Gestió -Branca IMI- PDF icon ts_gestio_imi_novembre_18.pdf 29/11/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na SPEIS PDF icon tm_speis_novembre_18.pdf 29/11/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Arxivística PDF icon ts_arxivistica_novembre_18.pdf 29/11/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Pedagogia PDF icon quadre_internet_borsa_ped_20180921_-_catala.pdf 21/09/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Psicologia PDF icon quadre_internet_borsa_ps_20180921_-_catala.pdf 21/09/2018
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Educació Social PDF icon quadre_internet_borsa_es_20180830_catala.pdf 04/09/2018
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Treball Social PDF icon quadre_internet_borsa_ts_20180830_catala.pdf 04/09/2018
Institut Municipal d'Informàtica Tècnic/a Mitjà/na en Informàtica PDF icon estatborsatmi_19_06_2018.pdf 19/06/2018
Institut Municipal d'Informàtica Tècnic/a Superior en Informàtica PDF icon estatborsatsi_19_06_2018.pdf 19/06/2018
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat Tècnic/a Mitjà/na en Logopèdia PDF icon tm_logopedia_borsa_marc_2018.pdf 14/03/2018
Institut Municipal de Parcs i Jardins Estat de la Borsa de Treball de Tècnics 2 (branca agrària) adscrits a la Direcció d'Espais verds i Biodiversitat PDF icon parcsijardins_tecnic_2_bragraria_borsa.pdf 14/02/2018
Institut Municipal de Parcs i Jardins Estat de la Borsa de Treball d'Auxiliars de Jardineria de 1r. i 2n. any PDF icon parcsijardins_aux_jardineria_borsa.pdf 14/02/2018
SystemPerfil Contractant temporarily out of service for technical reasons

Podeu accedir als anuncis de licitació pública de l'Ajuntament publicats a partir de l'1 de juny de 2016 a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

SystemTauler d'edictes temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre edictes adreceu un correu a edictes@bcn.cat

SystemGaseta municipal temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre la Gaseta Municipal adreceu un correu a gaseta@bcn.cat

SystemRegistre electrònic del portal de tràmits temporarily out of service for technical reasons

Mentre duri la incidència, les sol·licituds es poden presentar en qualsevol dels punts de registre presencials de l'Ajuntament de Barcelona (accediu a adreces i horaris)

SystemQueixes i suggeriments temporarily out of service for technical reasons
SystemVerificació de documentació temporarily out of service for technical reasons
Última actualització 04/12/2018