Esteu aquí

Consulta i estat de les borses de treball

Aquí trobareu la informació sobre la gestió de les borses de treball per a cobertures temporals de llocs de treball de l'Ajuntament de Barcelona i Organismes autònoms.

Consulta de llistes de borses de treball vigents:

Ens Títol Integrants de la borsa Darrera data d'actualització
Ajuntament de Barcelona Auxiliar Administratiu PDF icon auxiliars_borsa_abril19.pdf 01/04/2019
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a auxiliar en laboratori PDF icon estat_de_la_borsataux_lab_2019_03.pdf 27/03/2019
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a auxiliar en Gestió i Salut PDF icon estat_de_la_borsataux_gs_2019_03.pdf 27/03/2019
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a Superior en Veterinària PDF icon estat_de_la_borsats_vet_2019_03.pdf 27/03/2019
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a Superior en Medicina PDF icon estat_de_la_borsats_med_2019_03.pdf 27/03/2019
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Infermeria ASPB PDF icon estat_de_la_borsatm_inf_2019_03.pdf 27/03/2019
Agència de Salut Pública de Barcelona Auxiliar de laboratori PDF icon estat_de_la_borsaaux_lab_2019_03.pdf 27/03/2019
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a Superior en Salut Pública PDF icon estat_de_la_borsats_sp_2019_03.pdf 27/03/2019
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Arxivística PDF icon ts_arxivistica_borsa_marc_19finals.pdf 27/03/2019
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Gestió -Branca IMI- PDF icon ts_gestio_imi_borsa_marc_19finals.pdf 27/03/2019
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na SPEIS PDF icon tm_speis_borsa_marc_19finals.pdf 27/03/2019
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Arquitectura PDF icon ts_arquitectura_borsa_marc_19finals.pdf 27/03/2019
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Dret PDF icon ts_dret_borsa_marc_19finals.pdf 27/03/2019
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Gestió PDF icon ts_gestio_borsa_marc_19finals.pdf 27/03/2019
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Gestió PDF icon tm_gestio_borsa_marc_19finals.pdf 27/03/2019
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Organització PDF icon ts_organitzacio_borsa_marc_19finals.pdf 27/03/2019
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Arquitectura PDF icon tm_arquitectura_borsa_marc_19finals.pdf 27/03/2019
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Enginyeria PDF icon tm_enginyeria_borsa_marc_19finals.pdf 27/03/2019
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Informació PDF icon ts_informacio_borsa_marc_19finals.pdf 27/03/2019
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Enginyeria PDF icon ts_enginyeria_borsa_marc_19finals.pdf 27/03/2019
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Economia PDF icon ts_economia_borsa_marc_19finals.pdf 27/03/2019
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Art i Història PDF icon ts_art-historia_borsa_marc_19finals.pdf 27/03/2019
Agència d'Energia de Barcelona Estat de la Borsa de Treball de Tècnic/a Superior en enginyeria adscrit a l'Agència de l'Energia de Barcelona PDF icon energia_estatborsa_treball_20190219.pdf 19/02/2019
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Psicologia PDF icon quadre_ts_psicologia_20190207_-_catala.pdf 07/02/2019
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Pedagogia PDF icon quadre_internet_borsa_ped_20190206_-_catala.pdf 06/02/2019
Institut Municipal d'Informàtica Tècnic/a Mitjà/na en Informàtica PDF icon estatborsatmi_18_01_2019.pdf 28/01/2019
Institut Municipal d'Informàtica Tècnic/a Superior en Informàtica PDF icon estatborsatsi_18_01_2019.pdf 28/01/2019
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Educació Social PDF icon quadre_internet_borsa_es_20190110_catala.pdf 14/01/2019
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Treball Social PDF icon quadre_internet_borsa_ts_20190110_catala.pdf 14/01/2019
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat Tècnic/a Mitjà/na en Logopèdia PDF icon tm_logopedia_borsa_marc_2018.pdf 14/03/2018
Institut Municipal de Parcs i Jardins Estat de la Borsa de Treball de Tècnics 2 (branca agrària) adscrits a la Direcció d'Espais verds i Biodiversitat PDF icon parcsijardins_tecnic_2_bragraria_borsa.pdf 14/02/2018
Institut Municipal de Parcs i Jardins Estat de la Borsa de Treball d'Auxiliars de Jardineria de 1r. i 2n. any PDF icon parcsijardins_aux_jardineria_borsa.pdf 14/02/2018
SystemPerfil Contractant temporarily out of service for technical reasons

Podeu accedir als anuncis de licitació pública de l'Ajuntament publicats a partir de l'1 de juny de 2016 a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

SystemTauler d'edictes temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre edictes adreceu un correu a edictes@bcn.cat

SystemGaseta municipal temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre la Gaseta Municipal adreceu un correu a gaseta@bcn.cat

SystemRegistre electrònic del portal de tràmits temporarily out of service for technical reasons

Mentre duri la incidència, les sol·licituds es poden presentar en qualsevol dels punts de registre presencials de l'Ajuntament de Barcelona (accediu a adreces i horaris)

SystemQueixes i suggeriments temporarily out of service for technical reasons
SystemVerificació de documentació temporarily out of service for technical reasons
Última actualització 01/04/2019