Esteu aquí

Consulta i estat de les borses de treball

Consulta de llistes de borses de treball vigents:

Ens Títol Integrants de la borsa Darrera data d'actualització
Ajuntament de Barcelona Gestor/a d'Administració General PDF icon gestio_novembre_21.pdf 02/12/2021
Ajuntament de Barcelona Auxiliar Administratiu/va PDF icon auxiliars_novembre_21.pdf 01/12/2021
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Arquitectura PDF icon ts_arquitectura_novembre_21.pdf 01/12/2021
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Enginyeria PDF icon tm_enginyeria_novembre_21.pdf 01/12/2021
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Arquitectura PDF icon tm_arquitectura_novembre_21.pdf 01/12/2021
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Dret PDF icon ts_dret_novembre_21.pdf 01/12/2021
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Economia PDF icon ts_economia_novembre_21.pdf 01/12/2021
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Art i Història PDF icon ts_art_i_historia_novembre_21.pdf 01/12/2021
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Arxivística PDF icon ts_arxivistica_novembre_21.pdf 01/12/2021
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Gestió PDF icon ts_gestio_novembre_21.pdf 01/12/2021
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Organització PDF icon ts_organitzacio_novembre_21.pdf 01/12/2021
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Informació PDF icon ts_informacio_novembre_21.pdf 01/12/2021
Consorci de Biblioteques de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Biblioteconomia PDF icon tm_biblioteconomia_novembre_21.pdf 01/12/2021
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Ciències de Dades PDF icon ts_ciencies_de_dades_novembre_21.pdf 01/12/2021
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Ciències PDF icon ts_ciencies_novembre_21.pdf 01/12/2021
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Treball Social PDF icon tm_treball_social_novembre_21.pdf 01/12/2021
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Enginyeria PDF icon ts_enginyeria_novembre_21.pdf 01/12/2021
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Educació Social PDF icon tm_educacio_social_novembre_21.pdf 01/12/2021
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Psicologia PDF icon ts_psicologia_novembre_21.pdf 01/12/2021
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Pedagogia PDF icon ts_pedagogia_novembre_21.pdf 01/12/2021
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a Superior en Veterinària PDF icon aspb_estatborsa_ts_vet_11.pdf 03/11/2021
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a Superior en Salut Pública PDF icon aspb_estatborsa_ts_sp_11.pdf 03/11/2021
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a Superior en Medicina PDF icon aspb_estatborsa_ts_med_11.pdf 03/11/2021
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Infermeria ASPB PDF icon aspb_estatborsa_tm_inf_11.pdf 03/11/2021
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a auxiliar en Gestió i Salut PDF icon aspb_estatborsa_taux_gs_11.pdf 03/11/2021
Agència de Salut Pública de Barcelona Auxiliar de laboratori PDF icon aspb_estatborsa_aux_lab_11.pdf 03/11/2021
Agència de Salut Pública de Barcelona Borsa de Treball Extraordinària Tècnic/a Superior Salut Pública PDF icon aspb_estatborsa_extra_ts_salut_11.pdf 03/11/2021
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a auxiliar en laboratori PDF icon aspb_estatborsa_taux_lab.pdf 03/11/2021
Institut de Cultura de Barcelona Auxiliars de Suport Logístic de l'Institut de Cultura de Barcelona PDF icon publicacio_estat_borsa_auxiliar_suport_logistic_a_octubre_2021.pdf 21/10/2021
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na SPEIS PDF icon tm_speis_octubre21.pdf 21/10/2021
Institut Municipal d'Informàtica Tècnic/a Mitjà/na en Tecnologies de la Informació i la Comunicació PDF icon 2018_tmi_estat_borsa_20211019.pdf 19/10/2021
Parcs i Jardins Estat de la Borsa de Treball Tècnic/a Mitjà/ana Geoinformació de Parcs i Jardins PDF icon parcs_borsa_tm_geoinformacio_051021.pdf 08/10/2021
Parcs i Jardins Estat de la borsa de treball de Tècnic/a Superior de Dret de Parcs i Jardins IM PDF icon parcs_borsats_dret_051021.pdf 08/10/2021
Parcs i Jardins Estat de la borsa de treball de Tècnic/a Mitjà/ana de PRL de Parcs i Jardins IM PDF icon parcs_borsa_tm_prl_081021.pdf 08/10/2021
Parcs i Jardins Estat de la Borsa de Treball Tècnic/a Superior d'Igualtat PDF icon parcs_borsa_ts_igualtat_081021.pdf 08/10/2021
Parcs i Jardins Estat de la Borsa de Treball Tècnic/a Superior d'Organització PDF icon parcs_borsa_ts_organitzacio_081021.pdf 08/10/2021
Parcs i Jardins Estat de la Borsa de Treball Tècnic/a Mitjà/ana Recursos Humans de Parcs i Jardins PDF icon parcs_borsa_tm_rrh_051021.pdf 08/10/2021
Parcs i Jardins Estat de la Borsa de Treball d'Auxiliars de Jardineria de 1r. i 2n. any PDF icon parcs_borsa_aux._jardiners_081021.pdf 08/10/2021
Parcs i Jardins Estat de la Borsa de Treball d'Auxiliars Administratius de Parcs i Jardins IM PDF icon parcs_borsa_aux._administratius_081021.pdf 08/10/2021
Institut Municipal d'Informàtica Tècnic/a Superior en Tecnologies de la Informació i la Comunicació PDF icon 2018_tsi_estat_borsa_20210205.pdf 13/04/2021
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat Tècnic/a mitjà/na en Fisioterapia PDF icon 01_actualizacio_borsa_tm_fisioterapeutes31102019.pdf 11/11/2019
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat Tècnic/a Mitjà/na en Logopèdia PDF icon 01_actualizacio_borsa_tm_logopedes31102019.pdf 11/11/2019

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 02/12/2021