Esteu aquí

Consulta i estat de les borses de treball

Consulta de llistes de borses de treball vigents:

Ens Títol Integrants de la borsa Darrera data d'actualització
Institut de Cultura de Barcelona Auxiliars de Suport Logístic de l'Institut de Cultura de Barcelona PDF icon publicacio_estat_borsa_auxiliar_suport_logistic_a_30_9_20.pdf 13/10/2020
Institut Municipal d'Informàtica Tècnic/a Superior en Tecnologies de la Informació i la Comunicació PDF icon 2018_tsi_estat_borsa_20201013.pdf 13/10/2020
Institut Municipal d'Informàtica Tècnic/a Mitjà/na en Tecnologies de la Informació i la Comunicació PDF icon 2018_tmi_estat_borsa_20201013.pdf 13/10/2020
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Enginyeria PDF icon tm_enginyeria_setembre20.pdf 07/10/2020
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Arxivística PDF icon ts_arxivistica_setembre20.pdf 02/10/2020
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Organització PDF icon ts_organitzacio_setembre20.pdf 02/10/2020
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na SPEIS PDF icon tm_speis_setembre20.pdf 02/10/2020
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Arquitectura PDF icon ts_arquitectura_setembre20.pdf 02/10/2020
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Arquitectura PDF icon tm_arquitectura_setembre20.pdf 02/10/2020
Ajuntament de Barcelona Gestor/a d'Administració General PDF icon gestor_admin_general_setembre20.pdf 02/10/2020
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Art i Història PDF icon ts_art-historia_setembre20.pdf 02/10/2020
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Economia PDF icon ts_economia_setembre20.pdf 02/10/2020
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Informació PDF icon ts_informacio_setembre20.pdf 02/10/2020
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Gestió PDF icon ts_gestio_setembre20.pdf 02/10/2020
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Dret PDF icon ts_dret_setembre20.pdf 02/10/2020
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Enginyeria PDF icon ts_enginyeria_setembre20.pdf 02/10/2020
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a Superior en Salut Pública PDF icon estat_de_la_borsats_sp_2020_08.pdf 07/09/2020
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a auxiliar en Gestió i Salut PDF icon estat_de_la_borsataux_gs_2020_08.pdf 07/09/2020
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a Superior en Medicina PDF icon estat_de_la_borsats_med_2020_08.pdf 07/09/2020
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Infermeria ASPB PDF icon estat_de_la_borsatm_inf_2020_08.pdf 07/09/2020
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a auxiliar en laboratori PDF icon estat_de_la_borsataux_lab_2020_08.pdf 07/09/2020
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a Superior en Veterinària PDF icon estat_de_la_borsats_vet_2020_08.pdf 07/09/2020
Agència de Salut Pública de Barcelona Auxiliar de laboratori PDF icon estat_de_la_borsaaux_lab_2020_08.pdf 07/09/2020
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Educació Social PDF icon tm_educacio_social_agost20.pdf 02/09/2020
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Pedagogia PDF icon ts_pedagogia_agost20.pdf 02/09/2020
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Psicologia PDF icon ts_psicologia_agost20.pdf 02/09/2020
Ajuntament de Barcelona Auxiliar Administratiu/va PDF icon auxiliars_agost20.pdf 02/09/2020
Parcs i Jardins Estat de la Borsa de Treball d'Auxiliars Administratius de Parcs i Jardins IM PDF icon borsaauxadminis_20191119.pdf 04/06/2020
Parcs i Jardins Estat de la Borsa de Treball d'Auxiliars de Jardineria de 1r. i 2n. any PDF icon borsa_auxjardiner_20191119.pdf 04/06/2020
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat Tècnic/a mitjà/na en Fisioterapia PDF icon 01_actualizacio_borsa_tm_fisioterapeutes31102019.pdf 11/11/2019
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat Tècnic/a Mitjà/na en Logopèdia PDF icon 01_actualizacio_borsa_tm_logopedes31102019.pdf 11/11/2019
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Treball Social PDF icon quadre_internet_borsa_ts_20190508_catala.pdf 14/06/2019
Agència d'Energia de Barcelona Estat de la Borsa de Treball de Tècnic/a Superior en enginyeria adscrit a l'Agència de l'Energia de Barcelona PDF icon energia_estatborsa_treball_20190219.pdf 03/04/2019

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 13/10/2020