Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Consulta i estat de les borses de treball

Ens
Títol
Integrants de la borsa
Darrera data d'actualització

Parcs i Jardins

Estat de la Borsa de Treball d'Auxiliars de Jardineria de 1r. i 2n. any

24/02/2023

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Tècnic/a Mitjà/na en Logopèdia

23/03/2023

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

Tècnic/a Mitjà/na en Treball Social

01/02/2023

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

Tècnic/a Mitjà/na en Educació Social

01/02/2023

Institut Municipal d'Informàtica

Tècnic/a Superior en Tecnologies de la Informació i la Comunicació

23/03/2023

Institut Municipal d'Informàtica

Tècnic/a Mitjà/na en Tecnologies de la Informació i la Comunicació

23/03/2023

Ajuntament de Barcelona

Tècnic/a Superior en Pedagogia

08/03/2023

Ajuntament de Barcelona

Tècnic/a Superior en Psicologia

08/03/2023

Agència d'Energia de Barcelona

Estat de la Borsa de Treball de Tècnic/a Superior en enginyeria adscrit a l'Agència de l'Energia de Barcelona

18/10/2021

Ajuntament de Barcelona

Tècnic/a Superior en Art i Història

08/03/2023

Ajuntament de Barcelona

Tècnic/a Superior en Economia

08/03/2023

Ajuntament de Barcelona

Tècnic/a Superior en Enginyeria

08/03/2023

Ajuntament de Barcelona

Tècnic/a Superior en Informació

08/03/2023

Ajuntament de Barcelona

Tècnic/a Mitjà/na en Enginyeria

08/03/2023

Ajuntament de Barcelona

Tècnic/a Mitjà/na en Arquitectura

08/03/2023

Ajuntament de Barcelona

Tècnic/a Superior en Organització

08/03/2023

Ajuntament de Barcelona

Gestor/a d'Administració General

08/03/2023

Ajuntament de Barcelona

Tècnic/a Superior en Gestió

09/03/2023

Ajuntament de Barcelona

Tècnic/a Superior en Dret

08/03/2023

Ajuntament de Barcelona

Tècnic/a Superior en Arquitectura

08/03/2023

Ajuntament de Barcelona

Tècnic/a Mitjà/na SPEIS

21/10/2021

Ajuntament de Barcelona

Tècnic/a Superior en Arxivística

08/03/2023

Agència de Salut Pública de Barcelona

Tècnic/a Superior en Salut Pública

01/03/2023

Agència de Salut Pública de Barcelona

Auxiliar de laboratori

01/03/2023

Agència de Salut Pública de Barcelona

Tècnic/a Mitjà/na en Infermeria ASPB

01/03/2023

Agència de Salut Pública de Barcelona

Tècnic/a Superior en Medicina

01/03/2023

Agència de Salut Pública de Barcelona

Tècnic/a Superior en Veterinària

01/03/2023

Agència de Salut Pública de Barcelona

Tècnic/a auxiliar en Gestió i Salut

01/03/2023

Agència de Salut Pública de Barcelona

Tècnic/a auxiliar en laboratori

01/03/2023

Ajuntament de Barcelona

Auxiliar Administratiu/va

08/03/2023

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Tècnic/a mitjà/na en Fisioterapia

11/11/2019

Parcs i Jardins

Estat de la Borsa de Treball d'Auxiliars Administratius de Parcs i Jardins IM

08/10/2021

Institut de Cultura de Barcelona

Auxiliars de Suport Logístic de l'Institut de Cultura de Barcelona

08/03/2023

Parcs i Jardins

Estat de la borsa de treball de Tècnic/a Mitjà/ana de PRL de Parcs i Jardins IM

21/11/2022

Parcs i Jardins

Estat de la Borsa de Treball Tècnic/a Mitjà/ana Recursos Humans de Parcs i Jardins

21/11/2022

Parcs i Jardins

Estat de la Borsa de Treball Tècnic/a Superior d'Organització

14/12/2022

Parcs i Jardins

Estat de la Borsa de Treball Tècnic/a Superior d'Igualtat

21/11/2022

Agència de Salut Pública de Barcelona

Borsa de Treball Extraordinària Tècnic/a Superior Salut Pública

27/09/2022

Consorci de Biblioteques de Barcelona

Tècnic/a Mitjà/na en Biblioteconomia

08/03/2023

Ajuntament de Barcelona

Tècnic/a Superior en Ciències

08/03/2023

Ajuntament de Barcelona

Tècnic/a Superior en Ciències de Dades

08/03/2023

Parcs i Jardins

Estat de la borsa de treball de Tècnic/a Superior de Dret de Parcs i Jardins IM

21/11/2022

Parcs i Jardins

Estat de la Borsa de Treball Tècnic/a Mitjà/ana Geoinformació de Parcs i Jardins

12/01/2023

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

Mestre/a d'Escola Bressol - Educador/a d'Escola Bressol

04/11/2022

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

Director/a d'Escola Bressol

23/09/2022

Parcs i Jardins

Estat de la Borsa de Treball de Oficialia del Verd Serv. Aux. Branca Mecànica

12/01/2023

Agència de Salut Pública de Barcelona

Tècnic Superior en Química

01/03/2023

Ens

Parcs i Jardins

Títol

Estat de la Borsa de Treball d'Auxiliars de Jardineria de 1r. i 2n. any

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

24/02/2023

Ens

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Títol

Tècnic/a Mitjà/na en Logopèdia

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

23/03/2023

Ens

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

Títol

Tècnic/a Mitjà/na en Treball Social

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

01/02/2023

Ens

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

Títol

Tècnic/a Mitjà/na en Educació Social

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

01/02/2023

Ens

Institut Municipal d'Informàtica

Títol

Tècnic/a Superior en Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

23/03/2023

Ens

Institut Municipal d'Informàtica

Títol

Tècnic/a Mitjà/na en Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

23/03/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Títol

Tècnic/a Superior en Pedagogia

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

08/03/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Títol

Tècnic/a Superior en Psicologia

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

08/03/2023

Ens

Agència d'Energia de Barcelona

Títol

Estat de la Borsa de Treball de Tècnic/a Superior en enginyeria adscrit a l'Agència de l'Energia de Barcelona

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

18/10/2021

Ens

Ajuntament de Barcelona

Títol

Tècnic/a Superior en Art i Història

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

08/03/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Títol

Tècnic/a Superior en Economia

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

08/03/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Títol

Tècnic/a Superior en Enginyeria

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

08/03/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Títol

Tècnic/a Superior en Informació

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

08/03/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Títol

Tècnic/a Mitjà/na en Enginyeria

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

08/03/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Títol

Tècnic/a Mitjà/na en Arquitectura

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

08/03/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Títol

Tècnic/a Superior en Organització

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

08/03/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Títol

Gestor/a d'Administració General

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

08/03/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Títol

Tècnic/a Superior en Gestió

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

09/03/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Títol

Tècnic/a Superior en Dret

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

08/03/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Títol

Tècnic/a Superior en Arquitectura

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

08/03/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Títol

Tècnic/a Mitjà/na SPEIS

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

21/10/2021

Ens

Ajuntament de Barcelona

Títol

Tècnic/a Superior en Arxivística

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

08/03/2023

Ens

Agència de Salut Pública de Barcelona

Títol

Tècnic/a Superior en Salut Pública

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

01/03/2023

Ens

Agència de Salut Pública de Barcelona

Títol

Auxiliar de laboratori

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

01/03/2023

Ens

Agència de Salut Pública de Barcelona

Títol

Tècnic/a Mitjà/na en Infermeria ASPB

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

01/03/2023

Ens

Agència de Salut Pública de Barcelona

Títol

Tècnic/a Superior en Medicina

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

01/03/2023

Ens

Agència de Salut Pública de Barcelona

Títol

Tècnic/a Superior en Veterinària

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

01/03/2023

Ens

Agència de Salut Pública de Barcelona

Títol

Tècnic/a auxiliar en Gestió i Salut

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

01/03/2023

Ens

Agència de Salut Pública de Barcelona

Títol

Tècnic/a auxiliar en laboratori

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

01/03/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Títol

Auxiliar Administratiu/va

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

08/03/2023

Ens

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Títol

Tècnic/a mitjà/na en Fisioterapia

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

11/11/2019

Ens

Parcs i Jardins

Títol

Estat de la Borsa de Treball d'Auxiliars Administratius de Parcs i Jardins IM

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

08/10/2021

Ens

Institut de Cultura de Barcelona

Títol

Auxiliars de Suport Logístic de l'Institut de Cultura de Barcelona

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

08/03/2023

Ens

Parcs i Jardins

Títol

Estat de la borsa de treball de Tècnic/a Mitjà/ana de PRL de Parcs i Jardins IM

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

21/11/2022

Ens

Parcs i Jardins

Títol

Estat de la Borsa de Treball Tècnic/a Mitjà/ana Recursos Humans de Parcs i Jardins

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

21/11/2022

Ens

Parcs i Jardins

Títol

Estat de la Borsa de Treball Tècnic/a Superior d'Organització

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

14/12/2022

Ens

Parcs i Jardins

Títol

Estat de la Borsa de Treball Tècnic/a Superior d'Igualtat

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

21/11/2022

Ens

Agència de Salut Pública de Barcelona

Títol

Borsa de Treball Extraordinària Tècnic/a Superior Salut Pública

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

27/09/2022

Ens

Consorci de Biblioteques de Barcelona

Títol

Tècnic/a Mitjà/na en Biblioteconomia

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

08/03/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Títol

Tècnic/a Superior en Ciències

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

08/03/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Títol

Tècnic/a Superior en Ciències de Dades

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

08/03/2023

Ens

Parcs i Jardins

Títol

Estat de la borsa de treball de Tècnic/a Superior de Dret de Parcs i Jardins IM

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

21/11/2022

Ens

Parcs i Jardins

Títol

Estat de la Borsa de Treball Tècnic/a Mitjà/ana Geoinformació de Parcs i Jardins

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

12/01/2023

Ens

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

Títol

Mestre/a d'Escola Bressol - Educador/a d'Escola Bressol

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

04/11/2022

Ens

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

Títol

Director/a d'Escola Bressol

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

23/09/2022

Ens

Parcs i Jardins

Títol

Estat de la Borsa de Treball de Oficialia del Verd Serv. Aux. Branca Mecànica

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

12/01/2023

Ens

Agència de Salut Pública de Barcelona

Títol

Tècnic Superior en Química

Integrants de la borsa

Darrera data d'actualització

01/03/2023

Última actualització 23/03/2023