Esteu aquí

Agent de la Guàrdia Urbana

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2019
  • Places: 
    233
  • Termini de presentació:
    02/04/2019
Convocatòria
Agent de la Guàrdia Urbana
Designació membres del Tribunal
Avís convocatòria 1a, 2a i primera part 5a prova
Nou avís convocatòria 1a, 2a i primera part 5a prova
Nota informativa català llista definitiva
Modificació Membres Tribunal
Nota informativa afectacions mobilitat
Qüestionari 1r exercici 1a prova - Cultura General
Solucionari 1r exercici 1a prova - Cultura General
Qüestionari 2n exercici 1a prova - Teòric
Solucionari 2n exercici 1a prova - Teòric
Avís convocatòria 2a parta 5a prova
Avís convocatòria 6a prova
Anunci informatiu incorporació ISPC
Rectificació anunci informatiu incorporació ISPC
Nova rectificació anunci incorporació ISPC
Interposició recurs contenciós administratiu
Accés a tràmit
Accés a la sol·licitud telemàtica
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional
Llista definitiva
Convocatòria de proves
1a prova, 2a prova i 1a part de la 5a prova
3a prova - Català
4a prova - Aptitud física
4a prova - esmena error material
2a part de la 5a prova - Entrevista
6a prova - Proves mèdiques, vesturari i compulsa de documentació
6a prova - Rectificació proves mèdiques, vestuari i compulsa de documentació
Resultat de les proves
Primera prova - Cultural i teòrica
Segona prova - Aptitudinal
Tercera prova - Català
Quarta prova - Aptitud física
Cinquena prova - Prova de personalitat i competències
Sisena prova - Mèdiques
Resolució convocatoria
Resultats final i proposta nomenament FP
Resultat final fase formació
Resultat final fase formació convocatòria any 2018

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 29/07/2020