Esteu aquí

Agent de la Guàrdia Urbana

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2020
  • Places: 
    282
  • Termini de presentació:
    03/07/2020
Convocatòria
Agent de la Guàrdia Urbana
Modificació de bases
Modificació de bases i obertura termini presentació sol•licituds
Designació membres del Tribunal
Modificació membres del Tribunal
Modificació segona membres Tribunal Qualificador
Modificació tercera membres Tribunal Qualificador
Accés a tràmit
Accés a la sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Anunci informatiu exercici cultural
Avís important
Avís obertura sol·licitud telemàtica
Avís convocatòria de proves
Avís instruccions proves 3 d’octubre
Avís convocatòria 4a i 5a prova
Avís informatiu 7a prova
Anunci informatiu incorporació a l'ISPC
Nou avís informatiu 7a prova
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional
Llista definitiva
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
1a prova, 2a prova i 3a prova i 1a part de la 6a prova
4a prova - Aptitud física
5a prova - Català
2a part de la 6a prova - Entrevista personal
7a prova - Mèdiques, Vestuari i Compulsa de documentació
7a prova - Mèdiques, Vestuari i Compulsa de documentació - Ampliació convocatòria
Qüestionaris i solucionaris
Qüestionari 1r exercici 1a prova - Cultural
Solucionari 1r exercici 1a prova - Cultural
Qüestionari 2n exercici 1a prova - Teòric
Solucionari 2n exercici 1a prova - Teòric
Qüestionari 3a prova - Llengua anglesa
Solucionari 3a prova - Llengua anglesa
Resultat de les proves i mèrits
Primera prova - Cultural i teòrica
Segona prova - Aptitudinal
Tercera prova - Anglès
Sumatori 1a, 2a i 3a prova
4a prova - Aptitud física
5a prova - Català
4a prova - Aptitud física - Rectificació
6a prova - Personalitat i competències
Classificació per ordre de puntuació
7a prova - Proves Mèdiques
7a prova - Ampliació de les proves mèdiques
Resolució convocatòria
Classificació final
Proposta de nomenament com a funcionaris/àries en pràctiques
Proposta de nomenament com a funcionaris/àries en pràctiques
Resultatf de la fase de pràctiques i proposta nomenament FN
Resultat de la fase de pràctiques i proposta nomenament FN
Resultat fase de formació a l'ISPC (2)

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 15/09/2022