Esteu aquí

Agent de la Guàrdia Urbana

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2021
  • Places: 
    259
  • Termini de presentació:
    30/03/2021
Convocatòria
Agent de la Guàrdia Urbana
Designació membres del Tribunal
Modificació designació membres del Tribunal Qualificador
2a Modificació designació membres del Tribunal Qualificador
Accés a tràmit
Sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Pantilla prova de coneixement de llengua
Anunci Informatiu
Anunci informatiu
Ampliació termini de presentació de la plantilla de la prova de coneixement de llengua estrangera
Avís convocatòria 1a, 2a i 3a prova
Avís informatiu
Avís informatiu
Avís 2a part 6a prova - Entrevista
Avís convocatòria 7a prova - Proves mèdiques
Nota informativa dates d'incorporació
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional
Llista definitiva
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
1a, 2a i 3a prova
Instruccions aspirants 1a, 2a i 3a prova
Mapes d'ubicació d'espais 1a, 2a i 3a prova
4a prova - Prova d'aptitud física
1a part de la 6a prova - Qüestionaris de personalitat i competències
Rectificació 4a prova - Prova d'aptitud física
Declaració responsable COVID
Rectificació 1a part de la 6a prova - Qüestionaris de personalitat i competències
Mapes d'ubicació 1a part de la 6a prova
Instruccions aspirants 1a part de la 6a prova
5a prova - Català
Instruccions aspirants 5a prova
Declaració responsable COVID prova de català
2a part de la 6a prova - Entrevista
Declaració responsable COVID 2a part de la 6a prova
Vestuari i compulsa de documentació
Full per la presentació de la documentació requerida
Declaració responsable COVID vestuari i compulsa de documentació
7a prova - Proves mèdiques
Declaració responsable COVID proves mèdiques
Qüestionaris i solucionaris
Quadernet 1r exercici de la 1a prova - Cultural
Solucionari 1r exercici de la 1a prova - Cultural
Quadernet 2n exercici de la 1a prova - Teòric
Solucionari 2n exercici de la 1a prova - Teòric
Quadernet 3a prova - Llengua anglesa
Solucionari 3a prova - Llengua anglesa
Quadernet 3a prova - Llengua àrab
Solucionari 3a prova - Llengua àrab
Quadernet 3a prova - Lengua urdú
Solucionari 3a prova - Llengua urdú
Quadernet 3a prova - Llengua xinesa
Solucionari 3a prova - Llengua xinesa
Resultat de les proves i mèrits
Primera prova - Cultural i teòrica
Segona prova - aptitudinal
Tercera prova - Coneixements de llengua estrangera
Sumatori 1a, 2a i 3a prova
Rectificació Tercera prova - Coneixements de llengua estrangera
Rectificació Sumatori 1a, 2a i 3a prova
4a prova - Aptitud física
5a prova - Prova de català
Sumatori 1a, 2a, 3a i 4a prova
6a prova - Personalitat i competències
7a prova - Proves mèdiques
Resolució convocatòria
Classificació final
Classificació final - rectificació
Proposta de nomenament com a funcionaris/àries en pràctiques
Resultat fase de formació a l'ISPC

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 15/09/2022