Esteu aquí

Agent de la Guàrdia Urbana

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2022
  • Places: 
    241
  • Termini de presentació:
    16/03/2022
Convocatòria
Bases agent de la Guàrdia Urbana
Designació membres del Tribunal Qualificador
Modificació membres del Tribunal Qualificador
2a Modificació membres del Tribunal Qualificador
Accés a tràmit
Sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Nota informativa llengua estrangera
Avís ampliació termini inscripcions
Avís convocatòria de proves 28 de maig
Anunci informatiu al·legacions proves 28 de maig
Avís informatiu exempció prova de català
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional
Llista definitiva
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
1a prova, 2a prova I 3a prova
Instruccions aspirants proves 28 de maig
Mapes d'ubicació d'espais proves 28 de maig
4a prova - Prova d'aptitud física
1a part de la 6a prova - Tests de personalitat i competències
Instruccions aspirants proves 2 de juliol
5a prova - Coneixements de llengua catalana
5a prova - Coneixements de llengua catalana - Rectificació
Instruccions aspirants prova de català
2a part de la 6a prova– Entrevista (1a crida)
Qüestionaris i solucionaris
Quadernet 1r exercici de la 1a prova - Cultural
Solucionari 1r exercici de la 1a prova - Cultural
Quadernet 2n exercici de la 1a prova - Teòric
Solucionari 2n exercici de la 1a prova - Teòric
Quadernet 3a prova - Llengua anglesa
Solucionari 3a prova - Llengua anglesa
Quadernet 3a prova - Llengua alemanya
Solucionari 3a prova - Llengua alemanya
Quadernet 3a prova - Llengua àrab
Solucionari 3a prova - Llengua àrab
Quadernet 3a prova - Llengua francesa
Solucionari 3a prova - Llengua francesa
Quadernet 3a prova - Llengua italiana
Solucionari 3a prova - Llengua italiana
Quadernet 3a prova - Llengua xinesa
Solucionari 3a prova - Llengua xinesa
Quadernet 3a prova - Llengua urdú
Solucionari 3a prova - Llengua urdú
Resultat de les proves i mèrits
1a prova - Cultural i teòrica
2a prova - Test aptitudinals
3a prova - Prova de coneixements de llengua estrangera
Sumatori 1a, 2a i 3a prova
Rectificació 3a prova - Prova de coneixements de llengua estrangera
Rectificació sumatori 1a, 2a i 3a prova
4a prova - Prova d'aptitud física
4a prova - Prova d'aptitud física - Rectificació
5a prova - Coneixements de llengua catalana
Sumatori 1a, 2a, 3a i 4a prova

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 29/07/2022