Esteu aquí

Ajudant de Serveis Auxiliars

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2020
  • Places: 
    27
  • Termini de presentació:
    21/12/2020
Convocatòria
Ajudant de Serveis Auxiliars
Resum de les bases en Lectura fàcil
Guia ”Com fer la sol·licitud d’inscripció, pas a pas”
Designació membres del Tribunal
Modificació membres del Tribunal
Accés a tràmit
Accés a la sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Avís previsió data segona prova
Avís previsió data quarta prova - prova pràctica
Declaració responsable COVID prova pràctica
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional
Llista definitiva
Llista definitiva - Rectificació
Llista definitiva - 2a Rectificació
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
Primera prova - test de competències cognitives bàsiques
Desenvolupament de la jornada
Segona prova - Prova de català
Desenvolupament de la jornada de la prova de català
Tercera prova - prova de Castellà
Quarta prova - prova pràctica
Desenvolupament de la jornada de la prova pràctica
Qüestionaris i solucionaris
Qüestionari 1a prova - Test de competències cognitives bàsiques
Solucionari 1a prova - Test de competències cognitives bàsiques
Resultat de les proves i mèrits
Primera prova - test de competències cognitives bàsiques (provisional)
Primera prova - test de competències cognitives bàsiques (definitiu)
Segona prova - prova de Català
Quarta prova - Prova pràctica (resultats provisionals)
Quarta prova - Prova pràctica (resultats definitius)
Resolució convocatòria
Classificació final i proposta de contractació
Compulsa de documentació

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 09/02/2022