Esteu aquí

Auxiliar d'Administració General

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2019
  • Places: 
    300
  • Termini de presentació:
    12/02/2019
Convocatòria
Auxiliar d'Administració General
Model per relacionar mèrits
Anunci error material en bases
Designació membres del Tribunal
Ampliació Borsa de Treball
Accés a tràmit
Accés a la sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Nota informativa mèrits
Nota informativa persones amb discapacitat reconeguda
Avís convocatòria 1a i 2a prova
Rectificació error material convocatòria proves 1a i 2a
Nova nota informativa 1a i 2a prova
Avís previsió de realització de la 3a i 4a prova
Nota informativa
Ampliació borsa de treball - Nota informativa
Interposició recurs contenciós administratiu
Interposició recurs contenciós administratiu
Llista provisional - Ampliació borsa de treball
Llista definitiva - Ampliació borsa de treball
Interposició recurs contenciós administratiu
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
Primera (coneixement temari) i segona (ofimàtica)
Català
Castellà
Ampliació borsa de treball – convocatòria entrevistes
Qüestionaris i solucionaris
Quadernet de preguntes de la primera prova
Quadernet de preguntes de la segona prova
Solucionari de la primera prova
Solucionari de la segona prova
Resultat de les proves i mèrits
Primera prova - Coneixements temari
Segona prova - Ofimàtica
Tercera prova - Català
Quarta prova - Castellà
Tercera prova - Català - Rectificació
Segona Prova - Ofimàtica - Rectificació
Mèrits provisionals
Mèrits definitius
Classificació final per ordre de puntuació
Ampliació borsa de treball - Resultat Entrevistes
Ampliació borsa de treball - Resultat Entrevistes
Resultat entrevistes - Ampliació borsa de treball
Ampliació borsa de treball - Resultat Entrevistes Juny 2021
Ampliació borsa de treball - Resultat Entrevistes Juliol 2021
Ampliació borsa de treball - Resultat Entrevistes Octubre i Novembre 2021
Ampliació borsa de treball - Resultat Entrevistes Gener i Febrer 2022
Resolució convocatòria
Proposta de nomenaments FC/FP
Compulsa de documentació
Constitució de l'ampliació de la borsa de treball
Constitució de l'ampliació de la borsa de treball - Rectificació
Proposta de nomenaments FC

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 10/03/2022