Esteu aquí

Auxiliar d'Administració General

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2019
  • Places: 
    300
  • Termini de presentació:
    12/02/2019
Convocatòria
Auxiliar d'Administració General
Model per relacionar mèrits
Anunci error material en bases
Designació membres del Tribunal
Ampliació Borsa de Treball
Accés a tràmit
Accés a la sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Nota informativa mèrits
Nota informativa persones amb discapacitat reconeguda
Avís convocatòria 1a i 2a prova
Rectificació error material convocatòria proves 1a i 2a
Nova nota informativa 1a i 2a prova
Avís previsió de realització de la 3a i 4a prova
Nota informativa
Ampliació borsa de treball - Nota informativa
Interposició recurs contenciós administratiu
Interposició recurs contenciós administratiu
Llista provisional - Ampliació borsa de treball
Llista definitiva - Ampliació borsa de treball
Interposició recurs contenciós administratiu
Convocatòria de proves
Primera (coneixement temari) i segona (ofimàtica)
Català
Castellà
Ampliació borsa de treball – convocatòria entrevistes
Qüestionaris i solucionaris
Quadernet de preguntes de la primera prova
Quadernet de preguntes de la segona prova
Solucionari de la primera prova
Solucionari de la segona prova
Resultat de les proves
Primera prova - Coneixements temari
Segona prova - Ofimàtica
Tercera prova - Català
Quarta prova - Castellà
Tercera prova - Català - Rectificació
Segona Prova - Ofimàtica - Rectificació
Mèrits provisionals
Mèrits definitius
Classificació final per ordre de puntuació
Ampliació borsa de treball - Resultat Entrevistes
Ampliació borsa de treball - Resultat Entrevistes
Resultat entrevistes - Ampliació borsa de treball
Ampliació borsa de treball - Resultat Entrevistes Juny 2021
Ampliació borsa de treball - Resultat Entrevistes Juliol 2021
Resolució convocatòria
Proposta de nomenaments FC/FP
Compulsa de documentació
Constitució de l'ampliació de la borsa de treball
Constitució de l'ampliació de la borsa de treball - Rectificació
Proposta de nomenaments FC

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 30/07/2021