Esteu aquí

Auxiliar d’Administració General

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2021
  • Places: 
    320
  • Termini de presentació:
    26/04/2021
Convocatòria
Auxiliar d’Administració General
Desginació membres del Tribunal Qualificador
Accés a tràmit
Sol•licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Avís important
Avís convocatòria de la 1a i 2a prova
Avís informatiu presentacó al·legacions 1a i 2a prova
Plantilla relació de mèrits
Ajuda descàrrega plantilla mèrits
Avís important – Obertura tràmit presentació mèrits
Anunci ampliació borses de treball
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional
Llista definitiva
Rectificació llista definitiva
Rectificació llista definitiva
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
1a prova i 2a prova
Instruccions aspirants 1a i 2a prova
Declaració responsable COVID
Mapes d'ubicació d'espais 1a i 2a prova
3a prova - Prova de català
Declaració responsable COVID prova de català
4a prova - Prova de castellà
Declaració responsable COVID prova de castellà
Presentació de mèrits
Qüestionaris i solucionaris
Quadernet 1a prova
Solucionari 1a prova
Quadernet 2a prova
Solucionari 2a prova
Resultat de les proves i mèrits
1a prova - Resultats provisionals
2a prova - Resultas provisionals
1a prova - Resultats definitius
2a prova - Resultats definitius
3a prova - Prova de català
4a prova- Prova de castellà
Mèrits provisionals
Mèrits definitius
Classificació final per ordre de puntuació
Resolució convocatòria
Proposta de nomenaments FN/FP
Compulsa de documentació

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 07/09/2022