Esteu aquí

Auxiliar de Jardiner/a de 1r i 2n any

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2016
  • Places: 
    24
  • Termini de presentació:
    16/01/2017
Convocatòria
Correcció errades anunci Modificació del contingut i ponderació exercicis prova práctica
Anunci Nomenament de nou membre del tribunal i Modificació del contingut i ponderació exercicis prova práctica
Modificació membres tribunal, convalidació llistat provisional d’admesos i ampliació termini subsanació d’errors
Bases convocatòria
Enllaç a més informació específica
Sol·licitud de participació
Sol·licitud de participació
Llista de persones admeses i excloses
Llistat definitiu
Llistat provisional
Convocatòria de proves
Convocatòria Entrevistes Individuals (Prova Psicotècnica)
Convocatòria de la 5a. prova (psicotècnica)
Convocatòria prova pràctica (lloc, horaris i distribució grups)
Convocatòria de la quarta prova (pràctica)
Convocatòria de la prova de coneixements i prova de català
Resultat de les proves
Alteració del llistat de persones seleccionades i persones que constituiran la borsa de treball
Resultats definitius de la valoració de mèrits
Resultats provisionals de la valoració de mèrits
Resultats de la cinquena prova (prova psicotècnica)
Resultats de la quarta prova (prova practica)
Resultats de la segona prova (català)
Resultats de la primera prova (coneixements)
Resolució convocatoria
Puntuacions definitives, persones seleccionades i persones que constituiran la borsa de treball
SystemPerfil Contractant temporarily out of service for technical reasons

Podeu accedir als anuncis de licitació pública de l'Ajuntament publicats a partir de l'1 de juny de 2016 a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

SystemTauler d'edictes temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre edictes adreceu un correu a edictes@bcn.cat

SystemGaseta municipal temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre la Gaseta Municipal adreceu un correu a gaseta@bcn.cat

SystemRegistre electrònic del portal de tràmits temporarily out of service for technical reasons

Mentre duri la incidència, les sol·licituds es poden presentar en qualsevol dels punts de registre presencials de l'Ajuntament de Barcelona (accediu a adreces i horaris)

SystemQueixes i suggeriments temporarily out of service for technical reasons
SystemVerificació de documentació temporarily out of service for technical reasons
Última actualització 01/01/2018