Esteu aquí

Auxiliar de Jardiner/a de 1r i 2n any

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2016
  • Places: 
    24
  • Termini de presentació:
    16/01/2017
Convocatòria
Correcció errades anunci Modificació del contingut i ponderació exercicis prova práctica
Anunci Nomenament de nou membre del tribunal i Modificació del contingut i ponderació exercicis prova práctica
Modificació membres tribunal, convalidació llistat provisional d’admesos i ampliació termini subsanació d’errors
Bases convocatòria
Enllaç a més informació específica
Sol·licitud de participació
Sol·licitud de participació
Llista de persones admeses i excloses
Llistat definitiu
Llistat provisional
Convocatòria de proves
Convocatòria Entrevistes Individuals (Prova Psicotècnica)
Convocatòria de la 5a. prova (psicotècnica)
Convocatòria prova pràctica (lloc, horaris i distribució grups)
Convocatòria de la quarta prova (pràctica)
Convocatòria de la prova de coneixements i prova de català
Resultat de les proves
Alteració del llistat de persones seleccionades i persones que constituiran la borsa de treball
Resultats definitius de la valoració de mèrits
Resultats provisionals de la valoració de mèrits
Resultats de la cinquena prova (prova psicotècnica)
Resultats de la quarta prova (prova practica)
Resultats de la segona prova (català)
Resultats de la primera prova (coneixements)
Resolució convocatoria
Puntuacions definitives, persones seleccionades i persones que constituiran la borsa de treball
Última actualització 01/01/2017