Esteu aquí

Auxiliar jardiner/a de 1r i 2n any

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2018
  • Places: 
    57
  • Termini de presentació:
    30/10/2018
Convocatòria
Auxiliar jardiner/a de 1r i 2n any
Modificació del Tribunal Qualificador
Nova modificació del Tribunal Qualificador
Material de suport
Sol·licitud de participació
Model de sol·licitud
Sol·licitud via telemática (cal certificat digital)
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional de les persones aspirats admeses i excloses
Llista definitiva de persones admeses i excloses
Convocatòria de proves
Convocatòria Primera Prova (Prova de Coneixements)
Enunciats 1a Prova
Convocatòria 2a Prova (Coneixements de Català)
Convocatòria 3a Prova (Coneixements de Castellà)
Convocatòria de la 1a Part de la 5a Prova (Test de Competències Professionals)
Convocatòria de la 4a Prova (Prova Pràctica)
Convocatòria de la 2a Part de la 5a Prova (Entrevista Individual)
Resultat de les proves
Resultats Primera Prova (Prova de Coneixements)
Resultats Segona Prova (Coneixements de Català)
Resultats Tercera Prova (Coneixements de Castellà)
Resultats Quarta Prova
Esmena Resultats Cinquena Prova (Valoració de Competències Professionals)
Resultats Cinquena Prova (Valoració de Competències Professionals)
Resolució convocatoria
Resultats Fase d'Oposició
Esmena Resultats Fase d'Oposició
Resultats provisionals valoració de mèrits (Fase de Concurs)
Resultats definitius valoració de mèrits (Fase de Concurs)
Resultats del procés selectiu
Convocatòria verificació documental
Esmena Puntuacions Definitives

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 03/12/2019