Esteu aquí

Bomber de l'SPEIS - 2015

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2015
  • Places: 
    60
  • Termini de presentació:
    16/06/2015
Convocatòria
Bomber de l'SPEIS - 2015
Important: Incidència sol·licitud d'inscripció
Important: Reobertura termini presentació sol·licituds
Designació membres del tribunal
Anunci reobertura convocatòria DOGC
Modificació membres del tribunal
Avís convocatòria 1a i 5a prova
Solucionari primer exercici
Avís resultats 1a prova i convocatòria 2a prova
Avís convocatòria 4a prova - físiques
Solucionari cinquena prova - test de coneixements generals
Avís convocatòria 6a prova - pràctica
Data 1a part sisena prova - pràctica
Solucionari sisena prova - pràctica
Modificació membre del tribunal
Previsió convocatòria 7a prova - conducció
Avís convocatòria 9a prova - mèdiques
Nota informativa
Avís inici curs
Sol·licitud de participació
Accés a la sol¿licitud telemàtica
Reobertura sol·licitud
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional
Llista definitiva
Convocatòria de proves
1a prova - Coneixements específics
5a prova - Coneixements generals
Català
Castellà
4a prova - Físiques
Model currículum vitae
6a prova - divendres
6a prova - dissabte
Conducció
Conducció - lloc
8a prova - test personalitat i competències
8a prova - entrevista
9a prova - mèdiques i compulsa documentació
Entrega uniformitat oficial
Resultat de les proves
Coneixements especifics
Català
Classificació 1a i 2a prova
Castellà
Relació aspirants convocats 4a prova
Quarta prova
Cinquena prova
Rectificació quarta prova
Rectificació cinquena prova
Convocats a la sisena prova - sumatori
Sisena prova
Setena prova - conducció
Vuitena prova - test personalitat i competències
Mèrits provisionals
Mèrits definitus
Novena prova - mèdiques
Resolució convocatoria
Sumatori concurs-oposició
Sumatori definitiu i proposta de nomenament
Proposta de nomenament Funcionari de Carrera
SystemPerfil Contractant temporarily out of service for technical reasons

Podeu accedir als anuncis de licitació pública de l'Ajuntament publicats a partir de l'1 de juny de 2016 a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

SystemTauler d'edictes temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre edictes adreceu un correu a edictes@bcn.cat

SystemGaseta municipal temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre la Gaseta Municipal adreceu un correu a gaseta@bcn.cat

SystemRegistre electrònic del portal de tràmits temporarily out of service for technical reasons

Mentre duri la incidència, les sol·licituds es poden presentar en qualsevol dels punts de registre presencials de l'Ajuntament de Barcelona (accediu a adreces i horaris)

SystemQueixes i suggeriments temporarily out of service for technical reasons
SystemVerificació de documentació temporarily out of service for technical reasons
Última actualització 18/09/2017