Esteu aquí

Bomber de l'SPEIS - 2015

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2015
  • Places: 
    60
  • Termini de presentació:
    16/06/2015
Convocatòria
Bomber de l'SPEIS - 2015
Important: Incidència sol·licitud d'inscripció
Important: Reobertura termini presentació sol·licituds
Designació membres del tribunal
Anunci reobertura convocatòria DOGC
Modificació membres del tribunal
Avís convocatòria 1a i 5a prova
Solucionari primer exercici
Avís resultats 1a prova i convocatòria 2a prova
Avís convocatòria 4a prova - físiques
Solucionari cinquena prova - test de coneixements generals
Avís convocatòria 6a prova - pràctica
Data 1a part sisena prova - pràctica
Solucionari sisena prova - pràctica
Modificació membre del tribunal
Previsió convocatòria 7a prova - conducció
Avís convocatòria 9a prova - mèdiques
Nota informativa
Avís inici curs
Sol·licitud de participació
Accés a la sol¿licitud telemàtica
Reobertura sol·licitud
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional
Llista definitiva
Convocatòria de proves
1a prova - Coneixements específics
5a prova - Coneixements generals
Català
Castellà
4a prova - Físiques
Model currículum vitae
6a prova - divendres
6a prova - dissabte
Conducció
Conducció - lloc
8a prova - test personalitat i competències
8a prova - entrevista
9a prova - mèdiques i compulsa documentació
Entrega uniformitat oficial
Resultat de les proves
Coneixements especifics
Català
Classificació 1a i 2a prova
Castellà
Relació aspirants convocats 4a prova
Quarta prova
Cinquena prova
Rectificació quarta prova
Rectificació cinquena prova
Convocats a la sisena prova - sumatori
Sisena prova
Setena prova - conducció
Vuitena prova - test personalitat i competències
Mèrits provisionals
Mèrits definitus
Novena prova - mèdiques
Resolució convocatoria
Sumatori concurs-oposició
Sumatori definitiu i proposta de nomenament
Proposta de nomenament Funcionari de Carrera

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 18/09/2017