Esteu aquí

Bomber/a d'accés del SPEIS

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2018
  • Places: 
    79
  • Termini de presentació:
    18/05/2018
Convocatòria
Bomber/a d'accés del SPEIS
Avís important
Avís reobertura i ampliació termini d'inscripció
Avís d'incidència tècnica de la sol·licitud telemàtica
Designació membres del Tribunal
Avís ampliació termini d'esmenes
Avís de previsió primeres proves
Avís convocatòria 1a prova i 1r exercici de la 5ª prova
Qüestionari primera prova - Test de Coneixements Generals
Solucionari primera prova - Test de Coneixements Generals
Modificacions de bases
Avís previsió quarta prova
Qüestionari 1r exercici de la 5a prova - Test de Coneixements Específics
Solucionari 1r exercici de la 5a prova - Test de Coneixements Específics
Avís convocatòria 2n exercici de la 5a prova
Avís important
Model de Currículum Vitae
Avís convocatòria 6a prova
Solucionari 1a part del 2n exercici de la 5a prova - Coneixements Pràctics i Identificació
Avís previsió setena prova - tests
Avís convocatòria proves mèdiques
Sol·licitud de participació
Accés a la sol·licitud telemàtica
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional
Llista definitiva
Convocatòria de proves
Primera prova i 1a part de la cinquena prova
Segona prova - Català
Quarta prova - Prova d'Aptitud Física
2n exercici de la cinquena prova - 1a Part
2n exercici de la cinquena prova - 2a Part
Convocatòria sisena prova - Prova de conducció
Rectificació convocatòria dia18/12/2018 - Sisena prova - conducció
Rectificació convocatòria dies 19, 20 i 21/12/2018 - Sisena prova - conducció
1a part de la setena prova - Test de personalitat i competències
2a part de la setena prova - Entrevista Personal
Resultat de les proves
Primera Prova - Coneixements Generals
Segona prova - Català
Quarta prova - Prova d'Aptitud Física
Quarta prova - Prova d'Aptitud Física Rectificació
1r exercici de la cinquena prova
2n exercici de la cinquena prova - exercicis pràctics
Cinquena prova - teòric pràctica
Sisena prova - Prova de conducció
Setena prova - Personalitat i competències
Mèrits provisionals
SystemPerfil Contractant temporarily out of service for technical reasons

Podeu accedir als anuncis de licitació pública de l'Ajuntament publicats a partir de l'1 de juny de 2016 a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

SystemTauler d'edictes temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre edictes adreceu un correu a edictes@bcn.cat

SystemGaseta municipal temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre la Gaseta Municipal adreceu un correu a gaseta@bcn.cat

SystemRegistre electrònic del portal de tràmits temporarily out of service for technical reasons

Mentre duri la incidència, les sol·licituds es poden presentar en qualsevol dels punts de registre presencials de l'Ajuntament de Barcelona (accediu a adreces i horaris)

SystemQueixes i suggeriments temporarily out of service for technical reasons
SystemVerificació de documentació temporarily out of service for technical reasons
Última actualització 07/03/2019