Esteu aquí

Bomber/a d'accés del SPEIS

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2019
  • Places: 
    80
  • Termini de presentació:
    07/08/2019
Convocatòria
Bomber/a d'accés del SPEIS
Designació membres del Tribunal
Modificació de bases
Accés a tràmit
Accés a la sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Avís convocatòria de proves
Avís convocatòria 2a i 3a prova
Avís convocatòria 4a prova
Avís convocatòria 4a prova - Rectificació
Avís convocatòria 5a prova
Model de Currículum Vitae
Avís convocatòria 5a prova - Materials
Avís resultats 5a prova i convocatòria 6a prova
Nota informativa exempció curs ISPC
Aixecament suspensió
Avís convocatòria 8a prova - Proves mèdiques
Nota informativa 8a prova
Nota informativa previsió dates i compulsa documentació
Compulsa de documentació i entrega uniformitat
Nota informativa: Inici curs de formació bàsica
Interposició recurs contenciós administratiu
Interposició recurs contenciós administratiu
Interposició recurs contenciós administratiu
Interposició recurs contenciós administratiu
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional
Llista definitiva
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
1a prova i 1a part 7a prova
2a prova - Català
No convocatòria 3a prova - Castellà
4a prova - Prova d'aptitud física
4a prova - Prova d'aptitud física
5a prova - 1a part (divendres)
5a prova - 2a part (dissabte)
6a prova - Prova de Conducció
2a part de la 7a prova – Entrevista
8a prova - proves mèdiques part I
8a prova - proves mèdiques part II
Qüestionaris i solucionaris
Solucionari 1r exercici 1a prova
Qüestionari 1r exercici 1a prova
Solucionari 2n exercici 1a prova
Qüestionari 2n exercici 1a prova
Solucionari 1a part de la 5a prova
Resultat de les proves i mèrits
1a prova
2a prova - Català
4a prova - Aptitud física
5a prova - Prova pràctica
6a prova - Conducció
7a prova - Proves de personalitat i competències
Mèrits provisionals
Mèrits definitius
Classificació per ordre alfabètic i de puntuació
8a Prova - Proves mèdiques
Resolució convocatòria
Sumatori definitiu i proposta de nomenament
Resultat formació ISPC
Resultat de la fase de pràctiques i proposta nomenament FN
Resultat de la fase de pràctiques i proposta nomenament FN (2)
Resultat de la fase de pràctiques i proposta nomenament FN (3)
Resultats finals totals

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 26/11/2021