Esteu aquí

Borses 2021 (BS2021)

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2021
  • Termini de presentació:
    04/01/2022
Convocatòria
Borses 2021 (BS2021)
Modificació de bases
Designació membres de la Comissió de selecció
Esmena competències categoria TS Psicologia
Accés a tràmit
Sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Anunci informatiu accés sol•licitud telemàtica
Plantilla prova de llengua estrangera
Avís imporant
Avís ampliació termini presentació d'esmenes
Anunci informatiu al·legacions proves 19 de març
Anunci informatiu al·legacions prova de llengua estrangera italiana
Avís currículum i àmbit funcional
Avís convocatòria 1a part quarta prova
Avís no convocatòria entrevistes mes d'agost
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional
Llista definitiva
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
1a prova, 2a prova, 3a prova i 1a part de la 6a prova
Instruccions aspirants proves 19 de març
Mapa d'ubicació d'espais
Declaració responsable COVID 19 de març
Recordatori important ubicació espais 19 de març
1a part de la 4a prova - Prova d'expressió escrita de llengua catalana
Instruccions aspirants proves 30 d'abril
Presentació currículum vitae i àmbit funcional
1a part de la 4a prova - Prova d'expressió escrita de llengua catalana - Rectificació
2a part de la 4a prova - Prova d'expressió oral de llengua catalana
1a part d ela 5a prova - Prova d'expressió escrita de llengua castellana
Instruccions aspirants prova de coneixements de llengua castellana - Rectificació
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Mitjà/ana Treball Social
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Auxiliar Administratiu/va
2a part de la 5a prova - Prova d'expressió oral de llengua castellana
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Mitjà/ana Educació Social
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Dret
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Arxivística
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Economia
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Arquitectura
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Enginyeria
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Gestor/a d'Administració General
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Ciències de Dades
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Medicina
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Infermeria
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Arquitectura
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Enginyeria
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Psicologia
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Auxiliar Administratiu/va (2) - Rectificació
Qüestionaris i solucionaris
Quadernet 2a prova - Ofimàtica
Solucionari 2a prova - Ofimàtica
Quadernet 3a prova - ANGLÈS
Solucionari 3a prova - ANGLÈS
Quadernet 3a prova - ALEMANY
Solucionari 3a prova - ALEMANY
Quadernet 3a prova - ÀRAB
Solucionari 3a prova - ÀRAB
Quadernet 3a prova - FRANCÉS
Solucionari 3a prova - FRANCÉS
Quadernet 3a prova - ITALIÀ
Solucionari 3a prova - ITALIÀ
Solucionari 3a prova - ITALIÀ - Rectificació
Resultat de les proves i mèrits
1a prova, 2a prova i 3a prova - Resultats provisionals
1a prova, 2a prova i 3a prova - Resultats definitius - Rectificació
4a prova - Prova de català
5a prova - Prova de castellà
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Auxiliar Administratiu/va
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Treball Social
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Educació Social
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Dret
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Economia
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Arxivística
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Arquitectura
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Enginyeria
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Ciències de Dades
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Gestor/a d'Administració General
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Ciències de Dades - Rectificació
1a prova, 2a prova i 3a prova - Resultats definitius - Rectificació TS Art i Història
6a prova- Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Medicina
6a prova- Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
6a prova- Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Infermeria
6a prova- Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
6a prova- Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Arquitectura
6a prova- Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Enginyeria
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Treball Social - Rectificació
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Educació Social - Rectificació
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Dret - Rectificació
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Enginyeria - Rectificació
6a prova- Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Enginyeria - Rectificació

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 23/09/2022