Esteu aquí

Gestor/a d'Administració General

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2017
  • Places: 
    200
  • Termini de presentació:
    23/01/2017
Convocatòria
Gestor/a d'Administració General
Designació membres de la Comissió de Selecció
Avís convocatòria 1a prova i primera part 4a prova (aptitudinal i personalitat)
Modificació Comissió de Selecció
Sol·licitud de participació
Accés a la sol·licitud telemàtica
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional
Llista definitiva
Convocatòria de proves
Aptitudinal i test de personalitat
Última actualització 23/04/2017