Mestre/a

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2019
  • Places: 
    121
  • Termini de presentació:
    02/04/2019
Convocatòria
Mestre/a
Avís tancament i ampliació termini d'esmenes
Candidats voluntaris tribunals
Model d'Instància
Model d'Autobarem
Designació membres del Tribunal
Criteris d'avaluació i correcció 3a prova
Criteris de correcció 4a prova
Sol·licitud de participació
Accés a la sol·licitud telemàtica
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional
Llista definitiva
Convocatòria de proves
Tercera prova
Quarta prova
Resultat de les proves
Esmena error material tercera prova

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 01/10/2019