Esteu aquí

Professor/a superior d'orquestra i banda

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2021
  • Places: 
    9
  • Termini de presentació:
    28/09/2021
Convocatòria
Professor/a superior d'orquestra i banda
Designació membres del Tribunal Qualificador
Accés a tràmit
Sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Plantilla relació de mèrits
Avís important
Avís previsió primera prova - Català
Avís calendari tercera prova - Interpretació
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional
Llista definitiva
Rectificació llista definitiva
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
Primera prova - Català
Tercera prova - Interpretació
Declaració responsable COVID
Resultat de les proves i mèrits
Primera prova - Català

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 14/01/2022