Subaltern/a

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2019
  • Places: 
    82
  • Termini de presentació:
    12/02/2019
Convocatòria
Subaltern/a
Model per relacionar els mèrits
Anunci error material en bases
Designació membres del Tribunal
Ampliació Borsa de Treball
Accés a tràmit
Accés a la sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Nota informativa mèrits
Nota informativa persones amb discapacitat reconeguda
Avís convocatoria 1a prova
Nou avís convocatoria 1a prova
Avís convocatories 2ª y 3ª prova
Avís previsió 3a prova - Castellà
Avís important: Constitució borsa d'urgència.
Borsa d'urgència – Convocatoria d'entrevistes
Borsa d'urgència - Resultat d'entrevistes
Llista provisional - Ampliació borsa de treball
Llista definitiva - Ampliació borsa de treball
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
Primera prova - Test de coneixements del temari
Segona prova - Coneixements de llengua catalana
Tercera prova - Coneixements de llengua castellana
Ampliació Borsa de Treball - Convocatòria entrevistes
Ampliació Borsa de Treball - Convocatòria entrevistes II
Qüestionaris i solucionaris
Quadernet 1ª prova - Coneixements del Temari
Respostes 1ª prova - Coneixements del Temari
Resultat de les proves i mèrits
Primera prova Test de coneixements del temari
Segona prova - Coneixements de llengua catalana
Tercera prova - Coneixements de llengua castellana
Mèrits provisionals
Mèrits definitius
Ampliació Borsa de Treball - Resultats entrevistes
Ampliació Borsa de Treball - Resultats entrevistes 2n tram
Resolució convocatòria
Classificació final i proposta de nomenaments
Compulsa de documentació
Proposta de nomenament funcionari/a de carerra

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 17/12/2021