Esteu aquí

Tècnic/a Auxiliar Suport Logístic

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2021
  • Places: 
    8
  • Termini de presentació:
    26/04/2021
Convocatòria
Tècnic/a Auxiliar de Suport Logístic
Designació membres del Tribunal Qualificador
Accés a tràmit
Sol•licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Avís important
Avís convocatòria de la 1a part de la 1a prova
Avís informatiu presentacó al·legacions 1r exercici 1a prova
Avís convocatòria de proves
Plantilla relació de mèrits
Ajuda descàrrega plantilla mèrits
Anunci informatiu al·legacions proves 27 de novembre 2021
Avís important – Obertura tràmit presentació mèrits
Avís important – Obertura tràmit presentació al·legacions cas pràctic
Anunci ampliació borses de treball
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional
Llista definitiva
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
1r exercici 1a prova
Instruccions aspirants 1r exercici 1a prova
Declaració responsable COVID
Mapes d'ubicació d'espais 1r exercici 1a prova
3a prova - Prova de català
4a prova - Prova de castellà
Declaració responsable COVID proves de català i castellà
Presentació de mèrits
2n exercici de la 1a prova i 2a prova
Declaració responsable COVID proves 27 de novembre
Instruccions per a la realització de les proves del 27 de novembre
Qüestionaris i solucionaris
Quadernet 1r exercici 1a prova
Solucionari 1r exercici 1a prova
Quadernet 2n exercici 1a prova
Solucionari 2n exercici 1a prova
Quadernet 2a prova pràctica
Solucionari 2a prova pràctica
Resultat de les proves i mèrits
1r exercici de la 1a prova - Resultats provisionals
1r exercici de la 1a prova - Resultats definitiva
2n exercici de la 1a prova - Resultats provisionals
2n exercici de la 1a prova - Resultats definitius
2a prova - Resultats provisionals
2a prova - Resultats definitius
3a prova - Català
4a prova - Castellà
Mèrits provisionals
Mèrits definitius
Resolució convocatòria
Classificació final i proposta de contractació
Compulsa de documentació

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 29/07/2022