Esteu aquí

Tècnic/a Superior Arquitectura

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2021
  • Places: 
    40
  • Termini de presentació:
    30/03/2021
Convocatòria
Tècnic/a Superior Arquitectura
Designació membres del Tribunal Qualificador
Modificació designació membres del Tribunal Qualificador
Constitució borsa d’urgència
Anunci final borsa d'urgència
Accés a tràmit
Sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Avís important
Anunci informatiu llistes provisionals
Anunci informatiu llistes definitives
Avís convocatòria proves dissabte 19 de juny
Avís informatiu presentació d'al·legacions 1er exercici de la 1a prova
Declaració de proves simultànies
Avís simultaneïtat 2n exercici prova 1a i prova 2a
Avís convocatòria 2n exercici de la 1a prova i 2a prova
Avís important material necessari proves 19 de desembre
Anunci informatiu al·legacions proves 19 de desembre
Plantilla relació de mèrits
Avís convocatòria prova de català
Avís ampliació termini presentació mèrits
Anunci ampliació borses de treball
Avís reobertura termini presentació mèrits
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional
Llista definitiva
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
1r exercici 1a prova
Instruccions aspirants 1r exercici 1a prova
Declaració responsable COVID
Mapes d'ubicació d'espais 1r exercici 1a prova
2n exercici 1a prova i 2a prova
Instruccions aspirants 2n exercici de la 1a prova i 2a prova
Declaració responsable COVID 19 de desembre
Mapes ubicació d'espais 19 de desembre
Presentació de mèrits
3a prova - Coneixements de llengua catalana
Inscturccions realització prova de català
Declaració responsable COVID 5 de març
4a prova - Coneixements de llengua castellana
Qüestionaris i solucionaris
Qüestionari 1r exercici de la 1a prova
Solucionari 1r exercici de la 1a prova
Qüestionari 2n exercici de la 1a prova
Solucionari 2n exercici de la 1a prova
Qüestionari de la 2a prova
Solucionari de la 2a prova
Resultat de les proves i mèrits
1r exercici de la 1a prova - Resultats provisionals
1r exercici de la 1a prova - Resultats definitius
2n exercici de la 1a prova - Resultats provisionals
2n exercici de la 1a prova - Resultats provisionals - Esmena error material
2a prova - Resultas provisionals
2a prova - Resultats provisionals - Rectificació
2n exercici i sumatori 1a prova - Resultats definitius
2a prova - Resultats definitius
3a prova - Coneixements de llengua catalana
Mèrits provisionals

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 04/08/2022