Esteu aquí

Tècnic/a Superior en Gestió

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2019
  • Places: 
    28
  • Termini de presentació:
    12/02/2019
Convocatòria
Tècnic/a Superior en Gestió
Model per relacionar els mèrits
Anunci error material en bases
Designació membres del Tribunal
Ampliació Borsa de Treball
Accés a tràmit
Accés a la sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Nota informativa mèrits
Nota informativa persones amb discapacitat reconeguda
Avís convocatòria 1a part 1a prova
Avís proves octubre
Rectificació avís proves octubre
Confirmació dates proves i material
Avís
Interposició recurs contenciós administratiu
Interposició recurs contenciós administratiu
Avís important
Nota informativa
Llista provisional - Ampliació borsa de treball
Llista definitiva- Ampliació borsa de treball
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
Primer exercici de la primera prova
2n exercici de la 1a prova i 2a prova
3a prova - Català
Qüestionaris i solucionaris
Quadernet preguntes 1r excercici de la 1a prova
Solucionari 1er excercici de la 1a prova
Quadernet de la 2a part de la 1a prova
Solucionari 2a part de la 1a prova
Quadernet de la 2a prova
Solucionari de la 2a prova
Rectificació solucionari 2a part de la 1a prova
Resultat de les proves i mèrits
Primer exercici de la primera prova
2n exercici de la 1a prova
2a prova
2n exercici de la 1a prova - Rectificació
2a prova - Rectificació
3a prova - Català
Mèrits provisionals
Mèrits definitius
Mèrits definitius - Rectificació
Ampliació de la Borsa de Treball - Resultat Entrevistes Juliol 2021
Ampliació de la Borsa de Treball - Resultat Entrevistes Octubre i Novembre 2021
Ampliació de la Borsa de Treball - Resultat Entrevistes Desembre 2021
Ampliació de la Borsa de Treball - Resultat Entrevistes Febrer 2022
Resolució convocatòria
Classificació final i proposta de nomenament
Compulsa de documentació
Classificació final i proposta de nomenament - Rectificació
Proposta de nomenament funcionaris/àries de carrera

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 10/03/2022