Esteu aquí

Tècnic/a Superior en Informació

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2019
  • Places: 
    17
  • Termini de presentació:
    12/02/2019
Convocatòria
Tècnic/a Superior en Informació
Model per relacionar els mèrits
Anunci error material en bases
Designació membres del Tribunal
Ampliació Borsa de Treball
Accés a tràmit
Accés a la sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Nota informativa mèrits
Nota informativa persones amb discapacitat reconeguda
Avís convocatòria 1a part 1a prova
Avís proves octubre
Rectificació avís proves octubre
Confirmació dates proves i material
Nota informativa proves 19 i 20 d'octubre
Avís
Avís informatiu
Llista provisional - Ampliació borsa de treball
Llista definitiva- Ampliació borsa de treball
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional
Llista definitiva
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
Primer exercici de la primera prova
2n exercici de la 1a prova i 2a prova
3a prova - Català
Qüestionaris i solucionaris
Quadernet preguntes 1r excercici de la 1a prova
Solucionari 1er excercici de la 1a prova
Quadernet 2n excercici de la 1a prova
Solucionari 2n excercici de la 1a prova
Quadernet 2a prova
Resultat de les proves i mèrits
Primer exercici de la primera prova
Rectificació primer exercici de la primera prova
2n exercici de la 1a prova
Resultats provisionals segona prova (Prova pràctica)
Tercera prova - Català
Resultats definitius segona prova - prova pràctica
Mèrits provisionals
Mèrits provisionals - Rectificació
Mèrits definitius
Mèrits definitius - Rectificació
Mèrits definitius - Rectificació 2
Ampliació de la Borsa de Treball - Resultat Entrevistes Juliol 2021
Ampliació de la Borsa de Treball - Resultat Entrevistes Setembre 2021
Ampliació de la Borsa de Treball - Resultat Entrevistes Novembre 2021
Ampliació de la Borsa de Treball - Resultat Entrevistes Febrer 2022
Resolució convocatòria
Classificació final i proposta de nomenament
Compulsa de documentació
Classificació final i proposta de nomenament - Rectificació
Classificació final i proposta de nomenament - Rectificació 2
Resultat període de pràctiques i proposta de nomenament FC

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 10/03/2022