Licitacions

Publicitat de les licitacions a partir de l’1 de juny de 2016

El decret de la Comissió de Govern de 5 de maig de 2016 acordà la vinculació del perfil de contractant municipal amb la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya. El Protocol de la Gerència Municipal de 27 de maig disposà que a partir de l'1 de juny de 2016 la vinculació fos efectiva per a tots els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament.

Licitacions publicades abans de l'01/06/2016

Licitacions publicades a partir de l'01/06/2016

Informació sobre la nova plataforma de Licitacions electròniques de l'Ajuntament de Barcelona

 

Acord de la Comissió de Govern d'incorporació a la PSCP

Protocol municipal d'incorporació a la PSCP

Document Europeu Únic de Contractació (DEUC): guia d'ús per als licitadors

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 03/06/2019