Subaltern/a

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2017
  • Places: 
    200
  • Termini de presentació:
    09/05/2017
Convocatòria
Subaltern/a
Avís previsió 1a prova
Nota informativa previsió proves dia 30 de setembre
Modificació bases
Sol·licitud de participació
Accés a la sol.licitud telemàtica
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional
Llista definitiva
Convocatòria de proves
Aptitudinal
Català
Castellà
Test de personalitat i/o competències
Entrevistes
Resultat de les proves
Aptitudinal
Classificació i tall 2a fase
Català
Català rectificació
Castellà
Valoració de les competències professionals
Resolució convocatoria
Classificació final
SystemPerfil Contractant temporarily out of service for technical reasons

Podeu accedir als anuncis de licitació pública de l'Ajuntament publicats a partir de l'1 de juny de 2016 a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

SystemTauler d'edictes temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre edictes adreceu un correu a edictes@bcn.cat

SystemGaseta municipal temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre la Gaseta Municipal adreceu un correu a gaseta@bcn.cat

SystemRegistre electrònic del portal de tràmits temporarily out of service for technical reasons

Mentre duri la incidència, les sol·licituds es poden presentar en qualsevol dels punts de registre presencials de l'Ajuntament de Barcelona (accediu a adreces i horaris)

SystemQueixes i suggeriments temporarily out of service for technical reasons
SystemVerificació de documentació temporarily out of service for technical reasons
Última actualització 28/03/2018