Esteu aquí

Perfil de contractant

A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) trobareu tota la informació referent a la contractació pública actual tant de l’Ajuntament de Barcelona com dels seus ens dependents.

El decret de la Comissió de Govern de 5 de maig de 2016 acordà la vinculació del perfil de contractant municipal amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) de la Generalitat de Catalunya. El Protocol de la Gerència Municipal de 27 de maig disposà que a partir de l'1 de juny de 2016 la vinculació fos efectiva per a tots els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament.

Les dades relatives als anuncis dels contractes licitats per l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i d’altres ens dependents, publicats abans de l’1 de juny de 2016,  les trobareu en els enllaços següents:

 

Última actualització 05/06/2018