Licitacions

Publicitat de les licitacions a partir de l’1 de juny de 2016

Nota
El decret de la Comissió de Govern de 5 de maig de 2016 acordà la vinculació del perfil de contractant municipal amb la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya. El Protocol de la Gerència Municipal de 27 de maig disposà que a partir de l'1 de juny de 2016 la vinculació fos efectiva per a tots els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament.

Licitacions publicades abans de l'01/06/2016

Licitacions publicades a partir de l'01/06/2016

 

Acord de la Comissió de Govern d'incorporació a la PSCP

Protocol municipal d'incorporació a la PSCP

Document Europeu Únic de Contractació (DEUC): guia d'ús per als licitadors

Última actualització 13/04/2018