Esteu aquí

Preguntes freqüents

Per què serveix el certificat digital?

Per identificar-se de forma digital amb l’Ajuntament de Barcelona i poder tramitar telemàticament quan el tràmit ho requereix.

Com obtenir un certificat digital?

Us podeu adreçar a alguna de les entitats que emeten certificats admesos per l’Ajuntament de Barcelona (vegeu relació) o sol·licitar la identitat digital (IdCAT) a  qualsevol oficina d'atenció ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona, amb cita prèvia (més informació idCAT).

Què és mobileID?

És una identitat digital que permet identificar-se des del mòbil per poder fer tràmits telemàtics des d’aquest dispositiu; més informació al web mobileID

Què són les dades inter operables?

És informació que acredita alguna situació personal o familiar (per exemple el títol de família nombrosa, atur, DNI, dades fiscals) que les administracions públiques poden intercanviar –previ consentiment de l’interessat- per evitar que s’hagin de presentar documents acreditatius en diverses ocasions a diferents administracions (Ajuntament, Generalitat, Hisenda...).

Què és el tauler d’edictes?

És l’instrument que permet, en última instància, notificar als interessats aquelles resolucions i actes administratius que afecten els seus drets i interessos legítims.

Quin format poden tenir els fitxers que vull adjuntar?

Només s’acceptaran documents en:

  • PDF, per a qualsevol tipus de document, escanejat o no.

           Més informació

  • JPG, només per a fotografies que es descarreguin directament d'una càmera digital.
  • TIFF-multiplana, per documents escanejats.
  •  

Última actualització 14/06/2017