Esteu aquí

501/2016 TÈCNIC/A 2 de la família de Serveis Urbanístics i d'Obra (OP) adscrit al Departament d'Obres i Manteniment de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic de la Gerència del Districte de Ciutat Vella

Dades de la convocatòria

  • Convocatòria: 2016
  • Places: 
    1
  • Termini de presentació:
    10/06/2016
Convocatòria
501/2016 TÈCNIC/A 2 de la família de Serveis Urbanístics i d'Obra (OP) adscrit al Departament d'Obres i Manteniment de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic de la Gerència del Districte de Ciutat Vella
Sol·licitud de participació
Instància
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional
Llista definitiva
Convocatòria de proves
Supòsit pràctic
Entrevista
Resolució convocatoria
Proposta de nomenament
SystemPerfil Contractant temporarily out of service for technical reasons

Podeu accedir als anuncis de licitació pública de l'Ajuntament publicats a partir de l'1 de juny de 2016 a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

SystemTauler d'edictes temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre edictes adreceu un correu a edictes@bcn.cat

SystemGaseta municipal temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre la Gaseta Municipal adreceu un correu a gaseta@bcn.cat

SystemRegistre electrònic del portal de tràmits temporarily out of service for technical reasons

Mentre duri la incidència, les sol·licituds es poden presentar en qualsevol dels punts de registre presencials de l'Ajuntament de Barcelona (accediu a adreces i horaris)

SystemQueixes i suggeriments temporarily out of service for technical reasons
SystemVerificació de documentació temporarily out of service for technical reasons
Última actualització 04/10/2016