Esteu aquí

Consulta i estat de les borses de treball

Aquí trobareu la informació sobre la gestió de les borses de treball per a cobertures temporals de llocs de treball de l'Ajuntament de Barcelona i Organismes autònoms.

Consulta de llistes de borses de treball vigents:

Ens Títol Integrants de la borsa Darrera data d'actualització
Institut Municipal d'Informàtica Tècnic/a Mijà/na en Informàtica estat_borsa_tm_informatica_17_01_2018.pdf 17/01/2018
Institut Municipal d'Informàtica Tècnic/a Superior en Informàtica estat_borsa_tsi_17_01_2018.pdf 17/01/2018
Ajuntament de Barcelona Auxiliar Administratiu auxiliars_borsa_desembre17.pdf 17/01/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Gestió ts_gestio_borsa_desembre17.pdf 09/01/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Pedagogia ts_pedagogia_borsa_desembre17.pdf 09/01/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Psicologia ts_psicologia_borsa_desembre17.pdf 09/01/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Gestió -Branca IMI- ts_gestio_imi_borsa_desembre17.pdf 05/01/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Arxivística ts_arxivistica_borsa_desembre17.pdf 05/01/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/ana en Infermeria de l' SPEIS tm_infermeria_speis_borsa_desembre17.pdf 05/01/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Dret ts_dret_borsa_desembre17.pdf 05/01/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Gestió tm_gestio_borsa_desembre17.pdf 05/01/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na SPEIS tm_speis_borsa_desembre17.pdf 05/01/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Organització ts_organitzacio_borsa_desembre17.pdf 05/01/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Arquitectura ts_arquitectura_borsa_desembre17.pdf 04/01/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Art i Història ts_art-historiaborsa_desembre17.pdf 04/01/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Enginyeria ts_enginyeria_borsa_desembre17.pdf 04/01/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Informació ts_informacio_borsa_desembre17.pdf 04/01/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Arquitectura tm_arquitectura_borsa_desembre17.pdf 04/01/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Economia ts_economia_borsa_desembre17.pdf 04/01/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Enginyeria tm_enginyeria_borsa_desembre17.pdf 04/01/2018
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Treball Social quadre_internet_borsa_ts_20171016.pdf 16/06/2017
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Educació Social quadre_internet_borsa_es_20171016.pdf 16/06/2017
Última actualització 17/01/2018