Esteu aquí

Consulta i estat de les borses de treball

Aquí trobareu la informació sobre la gestió de les borses de treball per a cobertures temporals de llocs de treball de l'Ajuntament de Barcelona i Organismes autònoms.

Consulta de llistes de borses de treball vigents:

Ens Títol Integrants de la borsa Darrera data d'actualització
Ajuntament de Barcelona Auxiliar Administratiu PDF icon auxiliars_borsa_finals_juny_18.pdf 29/06/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Gestió PDF icon tm_gestio_borsa_juny_18.pdf 27/06/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Dret PDF icon ts_dret_borsa_juny_18.pdf 27/06/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Art i Història PDF icon ts_art-historia_borsa_juny_18.pdf 27/06/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Economia PDF icon ts_economia_borsa_juny_18.pdf 27/06/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Arquitectura PDF icon ts_arquitectura_borsa_juny_18.pdf 27/06/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Enginyeria PDF icon tm_enginyeria_borsa_juny_18.pdf 27/06/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na SPEIS PDF icon tm_speis_borsa_juny_18.pdf 27/06/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Arxivística PDF icon ts_arxivistica_borsa_juny_18.pdf 27/06/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/ana en Infermeria de l' SPEIS PDF icon tm_infermeria_speis_borsa_juny_18.pdf 27/06/2018
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a auxiliar en laboratori PDF icon estat_de_la_borsataux_lab_06_2018.pdf 27/06/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Gestió -Branca IMI- PDF icon ts_gestio_imi_borsa_juny_18.pdf 27/06/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Pedagogia PDF icon ts_pedagogia_borsa_juny_18.pdf 26/06/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Psicologia PDF icon ts_psicologia_borsa_juny_18.pdf 26/06/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Organització PDF icon ts_organitzacio_borsa_juny_18.pdf 26/06/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Informació PDF icon ts_informacio_borsa_juny_18.pdf 26/06/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Gestió PDF icon ts_gestio_borsa_juny_18.pdf 26/06/2018
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a auxiliar en Gestió i Salut PDF icon estat_de_la_borsataux_gs_06_2018.pdf 26/06/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Enginyeria PDF icon ts_enginyeria_borsa_juny_18.pdf 26/06/2018
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a Superior en Salut Pública PDF icon estat_de_la_borsats_sp_06_2018.pdf 26/06/2018
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a Superior en Medicina PDF icon estat_de_la_borsats_med_06_2018.pdf 26/06/2018
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Infermeria ASPB PDF icon estat_de_la_borsatm_inf_06_2018.pdf 26/06/2018
Agència de Salut Pública de Barcelona Tècnic/a Superior en Veterinària PDF icon estat_de_la_borsats_vet_06_2018.pdf 26/06/2018
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Arquitectura PDF icon tm_arquitectura_borsa_juny_18.pdf 26/06/2018
Institut Municipal d'Informàtica Tècnic/a Mitjà/na en Informàtica PDF icon estatborsatmi_19_06_2018.pdf 19/06/2018
Institut Municipal d'Informàtica Tècnic/a Superior en Informàtica PDF icon estatborsatsi_19_06_2018.pdf 19/06/2018
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Educació Social PDF icon quadre_internet_borsa_es_20180601_catala.pdf 11/06/2018
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona Tècnic/a Mitjà/na en Treball Social PDF icon quadre_internet_borsa_ts_20180601_catala.pdf 11/06/2018
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat Tècnic/a Mitjà/na en Logopèdia PDF icon tm_logopedia_borsa_marc_2018.pdf 14/03/2018
Institut Municipal de Parcs i Jardins Estat de la Borsa de Treball de Tècnics 2 (branca agrària) adscrits a la Direcció d'Espais verds i Biodiversitat PDF icon parcsijardins_tecnic_2_bragraria_borsa.pdf 14/02/2018
Institut Municipal de Parcs i Jardins Estat de la Borsa de Treball d'Auxiliars de Jardineria de 1r. i 2n. any PDF icon parcsijardins_aux_jardineria_borsa.pdf 14/02/2018
Última actualització 29/06/2018