Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Agent de la Guàrdia Urbana

Dades de la convocatòria
Convocatòria: 2019
Places: 233
Termini de presentació: 02/04/2019
Convocatòria
Agent de la Guàrdia Urbana
Designació membres del Tribunal
1a Modificació designació membres Tribunal Qualificador
2a Modificació designació membres Tribunal Qualificador [PDF]
3a Modificació designació membres Tribunal Qualificador [PDF]
4a Modificació designació membres Tribunal Qualificador [PDF]
Accés a tràmit
Accés a la sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Avís convocatòria 1a, 2a i primera part 5a prova
Nou avís convocatòria 1a, 2a i primera part 5a prova
Nota informativa català llista definitiva
Nota informativa afectacions mobilitat
Avís convocatòria 2a parta 5a prova
Avís convocatòria 6a prova
Anunci informatiu incorporació ISPC
Rectificació anunci informatiu incorporació ISPC
Nova rectificació anunci incorporació ISPC
Interposició recurs contenciós administratiu [PDF]
Interposició recurs contenciós administratiu [PDF]
Interposició recurs contenciós administratiu [PDF]
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional
Llista definitiva
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
1a prova, 2a prova i 1a part de la 5a prova
3a prova - Català
4a prova - Aptitud física
4a prova - esmena error material
2a part de la 5a prova - Entrevista
6a prova - Proves mèdiques, vesturari i compulsa de documentació
6a prova - Rectificació proves mèdiques, vestuari i compulsa de documentació
Qüestionaris i solucionaris
Qüestionari 1r exercici 1a prova - Cultura General
Solucionari 1r exercici 1a prova - Cultura General
Qüestionari 2n exercici 1a prova - Teòric
Solucionari 2n exercici 1a prova - Teòric
Resultat de les proves i mèrits
Primera prova - Cultural i teòrica
Segona prova - Aptitudinal
Tercera prova - Català
Quarta prova - Aptitud física
Cinquena prova - Prova de personalitat i competències
Sisena prova - Mèdiques
Resolució convocatòria
Resultats final i proposta nomenament FP
Resultat final fase formació [PDF]
Resultat final fase formació convocatòria any 2018 [PDF]
Resultat final fase pràctiques i proposta nomenament FC I [PDF]
Resultat final fase pràctiques i proposta nomenament FC II [PDF]
Resultat final fase pràctiques i proposta nomenament FC III [PDF]
Resultat final fase pràctiques i proposta nomenament FC IV [PDF]
Resultat final fase pràctiques i proposta nomenament FC V [PDF]
Resultat final fase pràctiques i proposta nomenament FC VI [PDF]

Última actualització 04/10/2022