Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Agent de la Guàrdia Urbana

Dades de la convocatòria
Convocatòria: 2020
Places: 282
Termini de presentació: 03/07/2020
Convocatòria
Agent de la Guàrdia Urbana [PDF]
Modificació de bases [PDF]
Modificació de bases i obertura termini presentació sol•licituds [PDF]
Designació membres del Tribunal [PDF]
Modificació membres del Tribunal [PDF]
Modificació segona membres Tribunal Qualificador [PDF]
Modificació tercera membres Tribunal Qualificador [PDF]
Accés a tràmit
Accés a la sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Anunci informatiu exercici cultural [PDF]
Avís important [PDF]
Avís obertura sol·licitud telemàtica [PDF]
Avís convocatòria de proves [PDF]
Avís instruccions proves 3 d’octubre [PDF]
Avís convocatòria 4a i 5a prova [PDF]
Avís informatiu 7a prova [PDF]
Anunci informatiu incorporació a l'ISPC [PDF]
Nou avís informatiu 7a prova [PDF]
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional [PDF]
Llista definitiva [PDF]
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
1a prova, 2a prova i 3a prova i 1a part de la 6a prova
4a prova - Aptitud física [PDF]
5a prova - Català [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevista personal [PDF]
7a prova - Mèdiques, Vestuari i Compulsa de documentació [PDF]
7a prova - Mèdiques, Vestuari i Compulsa de documentació - Ampliació convocatòria [PDF]
Qüestionaris i solucionaris
Qüestionari 1r exercici 1a prova - Cultural [PDF]
Solucionari 1r exercici 1a prova - Cultural [PDF]
Qüestionari 2n exercici 1a prova - Teòric [PDF]
Solucionari 2n exercici 1a prova - Teòric [PDF]
Qüestionari 3a prova - Llengua anglesa [PDF]
Solucionari 3a prova - Llengua anglesa [PDF]
Resultat de les proves i mèrits
Primera prova - Cultural i teòrica [PDF]
Segona prova - Aptitudinal [PDF]
Tercera prova - Anglès [PDF]
Sumatori 1a, 2a i 3a prova [PDF]
4a prova - Aptitud física [PDF]
5a prova - Català [PDF]
4a prova - Aptitud física - Rectificació [PDF]
6a prova - Personalitat i competències [PDF]
Classificació per ordre de puntuació [PDF]
7a prova - Proves Mèdiques [PDF]
7a prova - Ampliació de les proves mèdiques [PDF]
Resolució convocatòria
Classificació final [PDF]
Proposta de nomenament com a funcionaris/àries en pràctiques [PDF]
Proposta de nomenament com a funcionaris/àries en pràctiques [PDF]
Resultatf de la fase de pràctiques i proposta nomenament FN [PDF]
Resultat de la fase de pràctiques i proposta nomenament FN [PDF]
Resultat fase de formació a l'ISPC (2) [PDF]
Resultat de la fase de pràctiques i proposta nomenament FN (2) [PDF]
Resultat de la fase de pràctiques i proposta nomenament FN (3) [PDF]
Resultat de la fase de pràctiques i proposta nomenament FN (4) [PDF]
Resultat de la fase de pràctiques i proposta nomenament FN (5) [PDF]
Resultat de la fase de pràctiques i proposta nomenament FN (6) [PDF]
Resultat de la fase de pràctiques i proposta nomenament FN (7) [PDF]
Resultat de la fase de pràctiques i proposta nomenament FN (8) [PDF]
Resultat fase de formació a l'ISPC (3) [PDF]

Última actualització 14/08/2023