Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Agent de la Guàrdia Urbana

Dades de la convocatòria
Convocatòria: 2021
Places: 259
Termini de presentació: 30/03/2021
Convocatòria
Agent de la Guàrdia Urbana [PDF]
Designació membres del Tribunal [PDF]
Modificació designació membres del Tribunal Qualificador [PDF]
2a Modificació designació membres del Tribunal Qualificador [PDF]
Accés a tràmit
Sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Pantilla prova de coneixement de llengua [PDF]
Anunci Informatiu [PDF]
Anunci informatiu [PDF]
Ampliació termini de presentació de la plantilla de la prova de coneixement de llengua estrangera [PDF]
Avís convocatòria 1a, 2a i 3a prova [PDF]
Avís informatiu [PDF]
Avís informatiu [PDF]
Avís 2a part 6a prova - Entrevista [PDF]
Avís convocatòria 7a prova - Proves mèdiques [PDF]
Nota informativa dates d'incorporació [PDF]
Interposició recurs contenciós administratiu [PDF]
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional [PDF]
Llista definitiva [PDF]
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
1a, 2a i 3a prova [PDF]
Instruccions aspirants 1a, 2a i 3a prova [PDF]
Mapes d'ubicació d'espais 1a, 2a i 3a prova [PDF]
4a prova - Prova d'aptitud física [PDF]
1a part de la 6a prova - Qüestionaris de personalitat i competències [PDF]
Rectificació 4a prova - Prova d'aptitud física [PDF]
Declaració responsable COVID [PDF]
Rectificació 1a part de la 6a prova - Qüestionaris de personalitat i competències [PDF]
Mapes d'ubicació 1a part de la 6a prova [PDF]
Instruccions aspirants 1a part de la 6a prova [PDF]
5a prova - Català [PDF]
Instruccions aspirants 5a prova [PDF]
Declaració responsable COVID prova de català [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevista [PDF]
Declaració responsable COVID 2a part de la 6a prova [PDF]
Vestuari i compulsa de documentació [PDF]
Full per la presentació de la documentació requerida [PDF]
Declaració responsable COVID vestuari i compulsa de documentació [PDF]
7a prova - Proves mèdiques [PDF]
Declaració responsable COVID proves mèdiques [PDF]
Qüestionaris i solucionaris
Quadernet 1r exercici de la 1a prova - Cultural [PDF]
Solucionari 1r exercici de la 1a prova - Cultural [PDF]
Quadernet 2n exercici de la 1a prova - Teòric [PDF]
Solucionari 2n exercici de la 1a prova - Teòric [PDF]
Quadernet 3a prova - Llengua anglesa [PDF]
Solucionari 3a prova - Llengua anglesa [PDF]
Quadernet 3a prova - Llengua àrab [PDF]
Solucionari 3a prova - Llengua àrab [PDF]
Quadernet 3a prova - Lengua urdú [PDF]
Solucionari 3a prova - Llengua urdú [PDF]
Quadernet 3a prova - Llengua xinesa [PDF]
Solucionari 3a prova - Llengua xinesa [PDF]
Resultat de les proves i mèrits
Primera prova - Cultural i teòrica [PDF]
Segona prova - aptitudinal [PDF]
Tercera prova - Coneixements de llengua estrangera [PDF]
Sumatori 1a, 2a i 3a prova [PDF]
Rectificació Tercera prova - Coneixements de llengua estrangera [PDF]
Rectificació Sumatori 1a, 2a i 3a prova [PDF]
4a prova - Aptitud física [PDF]
5a prova - Prova de català [PDF]
Sumatori 1a, 2a, 3a i 4a prova [PDF]
6a prova - Personalitat i competències [PDF]
7a prova - Proves mèdiques [PDF]
Resolució convocatòria
Classificació final [PDF]
Classificació final - rectificació [PDF]
Proposta de nomenament com a funcionaris/àries en pràctiques [PDF]
Resultat fase de formació a l'ISPC [PDF]
Resultat de la fase de pràctiques i proposta de nomenament FN [PDF]
Resultat de la fase de pràctiques i proposta de nomenament FN (2) [PDF]
Resultat fase de formació a l'ISPC (2) [PDF]

Última actualització 14/08/2023