Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Agent de la Guàrdia Urbana

Dades de la convocatòria
Convocatòria: 2022
Places: 241
Termini de presentació: 16/03/2022
Convocatòria
Bases agent de la Guàrdia Urbana [PDF]
Designació membres del Tribunal Qualificador [PDF]
Modificació membres del Tribunal Qualificador [PDF]
2a Modificació membres del Tribunal Qualificador [PDF]
3a Modificació membres del Tribunal Qualificador [PDF]
Accés a tràmit
Sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Nota informativa llengua estrangera [PDF]
Avís ampliació termini inscripcions [PDF]
Avís convocatòria de proves 28 de maig [PDF]
Anunci informatiu al·legacions proves 28 de maig [PDF]
Avís informatiu exempció prova de català [PDF]
Anunci informatiu convocatòria proves mèdiques (1a crida) [PDF]
Nota informativa recollida d'uniformitat (1a crida) [PDF]
Declaració jurada compliment requisits de participació [PDF]
Nota informativa dates d'incorporació (1a crida) [PDF]
Anunci informatiu previsió proves 2a crida [PDF]
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional [PDF]
Llista definitiva [PDF]
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
1a prova, 2a prova I 3a prova [PDF]
Instruccions aspirants proves 28 de maig [PDF]
Mapes d'ubicació d'espais proves 28 de maig [PDF]
4a prova - Prova d'aptitud física [PDF]
1a part de la 6a prova - Tests de personalitat i competències [PDF]
Instruccions aspirants proves 2 de juliol [PDF]
5a prova - Coneixements de llengua catalana [PDF]
5a prova - Coneixements de llengua catalana - Rectificació [PDF]
Instruccions aspirants prova de català [PDF]
2a part de la 6a prova– Entrevista (1a crida) [PDF]
7a prova - Mèdiques, Vestuari i Compulsa de documentació (1a crida) [PDF]
Document per a la presentació de documentació per la compulsa [PDF]
2a part de la 6a prova– Entrevista (2a crida) [PDF]
Qüestionaris i solucionaris
Quadernet 1r exercici de la 1a prova - Cultural [PDF]
Solucionari 1r exercici de la 1a prova - Cultural [PDF]
Quadernet 2n exercici de la 1a prova - Teòric [PDF]
Solucionari 2n exercici de la 1a prova - Teòric [PDF]
Quadernet 3a prova - Llengua anglesa [PDF]
Solucionari 3a prova - Llengua anglesa [PDF]
Quadernet 3a prova - Llengua alemanya [PDF]
Solucionari 3a prova - Llengua alemanya [PDF]
Quadernet 3a prova - Llengua àrab [PDF]
Solucionari 3a prova - Llengua àrab [PDF]
Quadernet 3a prova - Llengua francesa [PDF]
Solucionari 3a prova - Llengua francesa [PDF]
Quadernet 3a prova - Llengua italiana [PDF]
Solucionari 3a prova - Llengua italiana [PDF]
Quadernet 3a prova - Llengua xinesa [PDF]
Solucionari 3a prova - Llengua xinesa [PDF]
Quadernet 3a prova - Llengua urdú [PDF]
Solucionari 3a prova - Llengua urdú [PDF]
Resultat de les proves i mèrits
1a prova - Cultural i teòrica [PDF]
2a prova - Test aptitudinals [PDF]
3a prova - Prova de coneixements de llengua estrangera [PDF]
Sumatori 1a, 2a i 3a prova [PDF]
Rectificació 3a prova - Prova de coneixements de llengua estrangera [PDF]
Rectificació sumatori 1a, 2a i 3a prova [PDF]
4a prova - Prova d'aptitud física [PDF]
4a prova - Prova d'aptitud física - Rectificació [PDF]
5a prova - Coneixements de llengua catalana [PDF]
Sumatori 1a, 2a, 3a i 4a prova [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i de competències (1a crida) [PDF]
7a prova - Proves mèdiques (1a crida) [PDF]
Classificació 150 places (1a crida) [PDF]
4a prova - Prova d'aptitud física (2) [PDF]
Resolució convocatòria
Proposta de nomenament - 150 places (1a crida) [PDF]
Proposta de nomenament - 150 places (1a crida) (2) [PDF]
Resultat fase de formació a l'ISPC (1a crida) [PDF]
Incorporació fase de pràctiques operatives (1a crida) [PDF]

Última actualització 14/08/2023