Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Ajudant de Serveis Auxiliars

Dades de la convocatòria
Convocatòria: 2020
Places: 27
Termini de presentació: 21/12/2020
Convocatòria
Ajudant de Serveis Auxiliars [PDF]
Resum de les bases en Lectura fàcil [PDF]
Guia ”Com fer la sol·licitud d’inscripció, pas a pas” [PDF]
Designació membres del Tribunal [PDF]
Modificació membres del Tribunal [PDF]
Accés a tràmit
Accés a la sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Avís previsió data segona prova [PDF]
Avís previsió data quarta prova - prova pràctica [PDF]
Declaració responsable COVID prova pràctica [PDF]
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional [PDF]
Llista definitiva [PDF]
Llista definitiva - Rectificació [PDF]
Llista definitiva - 2a Rectificació [PDF]
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
Primera prova - test de competències cognitives bàsiques [PDF]
Desenvolupament de la jornada [PDF]
Segona prova - Prova de català [PDF]
Desenvolupament de la jornada de la prova de català [PDF]
Tercera prova - prova de Castellà [PDF]
Quarta prova - prova pràctica [PDF]
Desenvolupament de la jornada de la prova pràctica [PDF]
Qüestionaris i solucionaris
Qüestionari 1a prova - Test de competències cognitives bàsiques [PDF]
Solucionari 1a prova - Test de competències cognitives bàsiques [PDF]
Resultat de les proves i mèrits
Primera prova - test de competències cognitives bàsiques (provisional) [PDF]
Primera prova - test de competències cognitives bàsiques (definitiu) [PDF]
Segona prova - prova de Català [PDF]
Quarta prova - Prova pràctica (resultats provisionals) [PDF]
Quarta prova - Prova pràctica (resultats definitius) [PDF]
Resolució convocatòria
Classificació final i proposta de contractació [PDF]
Compulsa de documentació [PDF]

Última actualització 09/02/2022