Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Auxiliar d'Administració General

Dades de la convocatòria
Convocatòria: 2019
Places: 300
Termini de presentació: 12/02/2019
Convocatòria
Auxiliar d'Administració General
Model per relacionar mèrits
Anunci error material en bases
Designació membres del Tribunal
Ampliació Borsa de Treball [PDF]
Accés a tràmit
Accés a la sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Nota informativa mèrits
Nota informativa persones amb discapacitat reconeguda
Avís convocatòria 1a i 2a prova
Rectificació error material convocatòria proves 1a i 2a
Nova nota informativa 1a i 2a prova
Avís previsió de realització de la 3a i 4a prova
Nota informativa
Ampliació borsa de treball - Nota informativa [PDF]
Interposició recurs contenciós administratiu [PDF]
Interposició recurs contenciós administratiu [PDF]
Llista provisional - Ampliació borsa de treball [PDF]
Llista definitiva - Ampliació borsa de treball [PDF]
Interposició recurs contenciós administratiu [PDF]
Llista de persones admeses i excloses
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
Primera (coneixement temari) i segona (ofimàtica)
Català [PDF]
Castellà [PDF]
Ampliació borsa de treball – convocatòria entrevistes [PDF]
Qüestionaris i solucionaris
Quadernet de preguntes de la primera prova
Quadernet de preguntes de la segona prova
Solucionari de la primera prova
Solucionari de la segona prova
Resultat de les proves i mèrits
Primera prova - Coneixements temari
Segona prova - Ofimàtica
Tercera prova - Català [PDF]
Quarta prova - Castellà [PDF]
Tercera prova - Català - Rectificació [PDF]
Segona Prova - Ofimàtica - Rectificació [PDF]
Mèrits provisionals [PDF]
Mèrits definitius [PDF]
Classificació final per ordre de puntuació [PDF]
Ampliació borsa de treball - Resultat Entrevistes [PDF]
Ampliació borsa de treball - Resultat Entrevistes [PDF]
Resultat entrevistes - Ampliació borsa de treball [PDF]
Ampliació borsa de treball - Resultat Entrevistes Juny 2021 [PDF]
Ampliació borsa de treball - Resultat Entrevistes Juliol 2021 [PDF]
Ampliació borsa de treball - Resultat Entrevistes Octubre i Novembre 2021 [PDF]
Ampliació borsa de treball - Resultat Entrevistes Gener i Febrer 2022 [PDF]
Resolució convocatòria
Proposta de nomenaments FC/FP [PDF]
Compulsa de documentació [PDF]
Constitució de l'ampliació de la borsa de treball [PDF]
Constitució de l'ampliació de la borsa de treball - Rectificació [PDF]
Proposta de nomenaments FC [PDF]

Última actualització 09/11/2022