Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Auxiliar d’Administració General

Dades de la convocatòria
Convocatòria: 2021
Places: 320
Termini de presentació: 26/04/2021
Convocatòria
Auxiliar d’Administració General [PDF]
Desginació membres del Tribunal Qualificador [PDF]
Accés a tràmit
Sol•licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Avís important [PDF]
Avís convocatòria de la 1a i 2a prova [PDF]
Avís informatiu presentacó al·legacions 1a i 2a prova [PDF]
Plantilla relació de mèrits [PDF]
Ajuda descàrrega plantilla mèrits [PDF]
Avís important – Obertura tràmit presentació mèrits [PDF]
Anunci ampliació borses de treball [PDF]
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional [PDF]
Llista definitiva [PDF]
Rectificació llista definitiva [PDF]
Rectificació llista definitiva [PDF]
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
1a prova i 2a prova [PDF]
Instruccions aspirants 1a i 2a prova [PDF]
Declaració responsable COVID [PDF]
Mapes d'ubicació d'espais 1a i 2a prova [PDF]
3a prova - Prova de català [PDF]
Declaració responsable COVID prova de català [PDF]
4a prova - Prova de castellà [PDF]
Declaració responsable COVID prova de castellà [PDF]
Presentació de mèrits [PDF]
Qüestionaris i solucionaris
Quadernet 1a prova [PDF]
Solucionari 1a prova [PDF]
Quadernet 2a prova [PDF]
Solucionari 2a prova [PDF]
Resultat de les proves i mèrits
1a prova - Resultats provisionals [PDF]
2a prova - Resultas provisionals [PDF]
1a prova - Resultats definitius [PDF]
2a prova - Resultats definitius [PDF]
3a prova - Prova de català [PDF]
4a prova- Prova de castellà [PDF]
Mèrits provisionals [PDF]
Mèrits definitius [PDF]
Classificació final per ordre de puntuació [PDF]
Resolució convocatòria
Proposta de nomenaments FN/FP [PDF]
Compulsa de documentació [PDF]
Proposta de nomenaments FP - Rectificació [PDF]
Proposta de nomenaments FN [PDF]
Proposta de nomenaments FN (2) [PDF]
Proposta de nomenaments FN (3) [PDF]

Última actualització 17/05/2023