Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Auxiliar de Jardineria

Dades de la convocatòria
Convocatòria: 2021
Places: 76
Termini de presentació: 05/07/2021
Convocatòria
Bases de la convocatòria [PDF]
Formulari currículum de mèrits [PDF]
Accés a tràmit
Sol·licitud per a participar
Avisos, notes informatives i altres
Nota informativa presentació documentació [PDF]
Guia Inscripció Telemàtica per IdCat [PDF]
Enllaç a Materials d'Estudi
Nota informativa publicació llista provisional persones aspirants admeses i excloses [PDF]
Nota informativa previsió dates properes proves [PDF]
Modificació Tribunal qualificador [PDF]
Nota Informativa Quarta Prova (Prova Pràctica) [PDF]
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses [PDF]
Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses [PDF]
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
Convocatòria primera prova [PDF]
Declaració responsable COVID [PDF]
Convocatòria segona prova (prova de coneixements de llengua catalana) [PDF]
Convocatòria quarta prova (prova pràctica) [PDF]
Ajornament quarta prova (prova pràctica) [PDF]
Anunci de les properes convocatòries [PDF]
Convocatòria cinquena prova (1a part): test psicotècnic [PDF]
Convocatòria Quarta Prova (prova pràctica) [PDF]
Convocatòria cinquena prova (2a part): Entrevista Individual [PDF]
Presentació de Mèrits [PDF]
Convocatòria Verificació Documental [PDF]
Qüestionaris i solucionaris
Solucionari 1a Prova [PDF]
Resultat de les proves i mèrits
Resultats de la 1a Prova (Prova de Coneixements Teòrica) [PDF]
Resultats de la 2a Prova (Prova de Coneixements de Català) [PDF]
Esmena a la publicació dels resultats de la 2a Prova (Prova de Coneixements de Català) [PDF]
Resultats de la 4a Prova (Prova Pràctica) [PDF]
Resultats de la 5a Prova (Competències Professionals) [PDF]
Resultats de la Fase d'Oposició [PDF]
Resultats Provisionals de la Valoració de Mèrits (Fase Concurs) [PDF]
Resultats Definitius de la Valoració de Mèrits (Fase Concurs) [PDF]
Resolució convocatòria
Resultats del procés selectiu [PDF]
Esmena ordre posició Borsa [PDF]

Última actualització 26/07/2022