Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Bomber/a d'accés del SPEIS

Dades de la convocatòria
Convocatòria: 2018
Places: 79
Termini de presentació: 18/05/2018
Convocatòria
Bomber/a d'accés del SPEIS
Avís important
Avís reobertura i ampliació termini d'inscripció
Avís d'incidència tècnica de la sol·licitud telemàtica
Designació membres del Tribunal
Avís ampliació termini d'esmenes
Avís de previsió primeres proves
Avís convocatòria 1a prova i 1r exercici de la 5ª prova
Qüestionari primera prova - Test de Coneixements Generals
Solucionari primera prova - Test de Coneixements Generals
Modificacions de bases
Avís previsió quarta prova
Qüestionari 1r exercici de la 5a prova - Test de Coneixements Específics
Solucionari 1r exercici de la 5a prova - Test de Coneixements Específics
Avís convocatòria 2n exercici de la 5a prova
Avís important
Model de Currículum Vitae
Avís convocatòria 6a prova
Solucionari 1a part del 2n exercici de la 5a prova - Coneixements Pràctics i Identificació
Avís previsió setena prova - tests
Avís convocatòria proves mèdiques
Nota informativa compulsa de mèrits i requisits
Anunci entrega uniformitat i material
Model document opció fase formativa
Avís informatiu inici curs ISPC
Interposició recurs contenciós administratiu [PDF]
Accés a tràmit
Accés a la sol·licitud telemàtica
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional
Llista definitiva
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
Primera prova i 1a part de la cinquena prova
Segona prova - Català
Quarta prova - Prova d'Aptitud Física
2n exercici de la cinquena prova - 1a Part
2n exercici de la cinquena prova - 2a Part
Convocatòria sisena prova - Prova de conducció
Rectificació convocatòria dia18/12/2018 - Sisena prova - conducció
Rectificació convocatòria dies 19, 20 i 21/12/2018 - Sisena prova - conducció
1a part de la setena prova - Test de personalitat i competències
2a part de la setena prova - Entrevista Personal
Mèdiques
Mèdiques - rectificació
Mèdiques - 2a part
Resultat de les proves i mèrits
Primera Prova - Coneixements Generals
Segona prova - Català
Quarta prova - Prova d'Aptitud Física
Quarta prova - Prova d'Aptitud Física Rectificació
1r exercici de la cinquena prova
2n exercici de la cinquena prova - exercicis pràctics
Cinquena prova - teòric pràctica
Sisena prova - Prova de conducció
Setena prova - Personalitat i competències
Mèrits provisionals
Mèrits definitius
Classificació per ordre alfabètic i puntuació
Mèrits definitius - Rectificació
Classificació per ordre alfabètic i puntuació - Rectificació
Vuitena prova - proves mèdiques
Resolució convocatòria
Sumatori definitiu i proposta de nomenament
Resultat formació ISPC [PDF]
Resultat fase pràctiques [PDF]
Resultat fase pràctiques 2 [PDF]
Resultat fase pràctiques 3 [PDF]
Classificació final [PDF]

Última actualització 18/10/2021