Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Borses 2021 (BS2021)

Dades de la convocatòria
Convocatòria: 2021
Termini de presentació: 04/01/2022
Convocatòria
Borses 2021 (BS2021) [PDF]
Modificació de bases [PDF]
Designació membres de la Comissió de selecció [PDF]
Esmena competències categoria TS Psicologia [PDF]
Accés a tràmit
Sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Anunci informatiu accés sol•licitud telemàtica
Plantilla prova de llengua estrangera [PDF]
Avís imporant [PDF]
Avís ampliació termini presentació d'esmenes [PDF]
Anunci informatiu al·legacions proves 19 de març [PDF]
Anunci informatiu al·legacions prova de llengua estrangera italiana [PDF]
Avís currículum i àmbit funcional [PDF]
Avís convocatòria 1a part quarta prova [PDF]
Avís no convocatòria entrevistes mes d'agost [PDF]
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional
Llista definitiva [PDF]
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
1a prova, 2a prova, 3a prova i 1a part de la 6a prova [PDF]
Instruccions aspirants proves 19 de març [PDF]
Mapa d'ubicació d'espais [PDF]
Declaració responsable COVID 19 de març [PDF]
Recordatori important ubicació espais 19 de març [PDF]
1a part de la 4a prova - Prova d'expressió escrita de llengua catalana [PDF]
Instruccions aspirants proves 30 d'abril [PDF]
Presentació currículum vitae i àmbit funcional [PDF]
1a part de la 4a prova - Prova d'expressió escrita de llengua catalana - Rectificació [PDF]
2a part de la 4a prova - Prova d'expressió oral de llengua catalana [PDF]
1a part d ela 5a prova - Prova d'expressió escrita de llengua castellana [PDF]
Instruccions aspirants prova de coneixements de llengua castellana - Rectificació [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Mitjà/ana Treball Social [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Auxiliar Administratiu/va [PDF]
2a part de la 5a prova - Prova d'expressió oral de llengua castellana [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Mitjà/ana Educació Social [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Dret [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Arxivística [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Economia [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Arquitectura [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Enginyeria [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Gestor/a d'Administració General [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Ciències de Dades [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Medicina [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Infermeria [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Arquitectura [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Enginyeria [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Psicologia [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Auxiliar Administratiu/va (2) - Rectificació [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Pedagogia [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Auxiliar en Gestió i Salut [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Química [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Salut Pública [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Arxivística (2) [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Fisioteràpia [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Logopèdia [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Fisioteràpia - Ampliació [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Gestor/a d'Administració General (2) [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Arquitectura (2) [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Auxiliar de Laboratori [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Gestió [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Veterinària [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Informació [PDF]
2a part de la 6a prova - Entrevistes categoria Tècnic/a Superior en Ciències [PDF]
Qüestionaris i solucionaris
Quadernet 2a prova - Ofimàtica [PDF]
Solucionari 2a prova - Ofimàtica [PDF]
Quadernet 3a prova - ANGLÈS [PDF]
Solucionari 3a prova - ANGLÈS [PDF]
Quadernet 3a prova - ALEMANY [PDF]
Solucionari 3a prova - ALEMANY [PDF]
Quadernet 3a prova - ÀRAB [PDF]
Solucionari 3a prova - ÀRAB [PDF]
Quadernet 3a prova - FRANCÉS [PDF]
Solucionari 3a prova - FRANCÉS [PDF]
Quadernet 3a prova - ITALIÀ [PDF]
Solucionari 3a prova - ITALIÀ [PDF]
Solucionari 3a prova - ITALIÀ - Rectificació [PDF]
Resultat de les proves i mèrits
1a prova, 2a prova i 3a prova - Resultats provisionals [PDF]
1a prova, 2a prova i 3a prova - Resultats definitius - Rectificació [PDF]
4a prova - Prova de català [PDF]
5a prova - Prova de castellà [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Auxiliar Administratiu/va [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Treball Social [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Educació Social [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Dret [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Economia [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Arxivística [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Arquitectura [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Enginyeria [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Ciències de Dades [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Gestor/a d'Administració General [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Ciències de Dades - Rectificació [PDF]
1a prova, 2a prova i 3a prova - Resultats definitius - Rectificació TS Art i Història [PDF]
6a prova- Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Medicina [PDF]
6a prova- Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions [PDF]
6a prova- Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Infermeria [PDF]
6a prova- Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions [PDF]
6a prova- Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Arquitectura [PDF]
6a prova- Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Enginyeria [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Treball Social - Rectificació [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Educació Social - Rectificació [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Dret - Rectificació [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Enginyeria - Rectificació [PDF]
6a prova- Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Mitjà/ana en Enginyeria - Rectificació [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Psicologia [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Auxiliar Administratiu/va (2) [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Pedagogia [PDF]
4a prova - Prova de català - Rectificació [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Química [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Salut Pública [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Auxiliar en Gestió i Salut [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Arxivística [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Mitjà/na en Fisioteràpia [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Mitjà/na en Logopèdia [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Gestor/a d'Administració General (2) [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Arquitectura (2) [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Tecnologies de la Infomació i les Comunicacións (2) [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Auxiliar Laboratori [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Veterinària [PDF]
6a prova - Proves de personalitat i competències categoria Tècnic/a Superior en Gestió [PDF]

Última actualització 09/03/2023