Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Convocatòria del Grup Oficis mitjançant concurs de mèrits. Procés estabilització treball temporal Llei 20/2021 a Parcs I Jardins

Dades de la convocatòria
Convocatòria: 2022
Places: 79
Termini de presentació: 25/01/2023
Convocatòria
Anunci convocatòria DOGC [PDF]
Accés a tràmit
Sol·licitud via telemàtica
Guia per a la inscripció telemàtica [PDF]
Formulari d'inscripció [PDF]
Formulari per a la presentació de mèrits [PDF]
Formulari de certificat per serveis prestats en altres administracions [PDF]
Avisos, notes informatives i altres
Nota informativa prova de català [PDF]
Avís convocatòria verificacions documentals [PDF]
Llista de persones admeses i excloses
Llistat provisional persones admeses i excloses [PDF]
Llista definitiva persones admeses i excloses [PDF]
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
Convocatòria prova català [PDF]
Resultat de les proves i mèrits
Resultats provisionals mèrits [PDF]
Resultats definitius mèrits [PDF]
Resultats prova català [PDF]
Resolució convocatòria
Resolució de la convocatòria [PDF]
Modificació resolució [PDF]

Última actualització 28/11/2023