Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Tècnic/a Auxiliar Suport Logístic

Dades de la convocatòria
Convocatòria: 2021
Places: 8
Termini de presentació: 26/04/2021
Convocatòria
Tècnic/a Auxiliar de Suport Logístic [PDF]
Designació membres del Tribunal Qualificador [PDF]
Accés a tràmit
Sol•licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Avís important [PDF]
Avís convocatòria de la 1a part de la 1a prova [PDF]
Avís informatiu presentacó al·legacions 1r exercici 1a prova [PDF]
Avís convocatòria de proves [PDF]
Plantilla relació de mèrits [PDF]
Ajuda descàrrega plantilla mèrits [PDF]
Anunci informatiu al·legacions proves 27 de novembre 2021 [PDF]
Avís important – Obertura tràmit presentació mèrits [PDF]
Avís important – Obertura tràmit presentació al·legacions cas pràctic [PDF]
Anunci ampliació borses de treball [PDF]
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional [PDF]
Llista definitiva [PDF]
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
1r exercici 1a prova [PDF]
Instruccions aspirants 1r exercici 1a prova [PDF]
Declaració responsable COVID [PDF]
Mapes d'ubicació d'espais 1r exercici 1a prova [PDF]
3a prova - Prova de català [PDF]
4a prova - Prova de castellà [PDF]
Declaració responsable COVID proves de català i castellà [PDF]
Presentació de mèrits [PDF]
2n exercici de la 1a prova i 2a prova [PDF]
Declaració responsable COVID proves 27 de novembre [PDF]
Instruccions per a la realització de les proves del 27 de novembre [PDF]
Qüestionaris i solucionaris
Quadernet 1r exercici 1a prova [PDF]
Solucionari 1r exercici 1a prova [PDF]
Quadernet 2n exercici 1a prova [PDF]
Solucionari 2n exercici 1a prova [PDF]
Quadernet 2a prova pràctica [PDF]
Solucionari 2a prova pràctica [PDF]
Resultat de les proves i mèrits
1r exercici de la 1a prova - Resultats provisionals [PDF]
1r exercici de la 1a prova - Resultats definitiva [PDF]
2n exercici de la 1a prova - Resultats provisionals [PDF]
2n exercici de la 1a prova - Resultats definitius [PDF]
2a prova - Resultats provisionals [PDF]
2a prova - Resultats definitius [PDF]
3a prova - Català [PDF]
4a prova - Castellà [PDF]
Mèrits provisionals [PDF]
Mèrits definitius [PDF]
Resolució convocatòria
Classificació final i proposta de contractació [PDF]
Compulsa de documentació [PDF]

Última actualització 30/10/2023