Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Tècnic/a Mitjà/ana en Arquitectura

Dades de la convocatòria
Convocatòria: 2019
Places: 31
Termini de presentació: 12/02/2019
Convocatòria
Tècnic/a Mitjà/ana en Arquitectura
Model per relacionar els mèrits
Anunci error material en bases
Designació membres del Tribunal
Ampliació Borsa de Treball [PDF]
Accés a tràmit
Accés a la sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Nota informativa mèrits
Nota informativa persones amb discapacitat reconeguda
Avís convocatòria 1a part 1a prova
Avís proves octubre
Rectificació avís proves octubre
Confirmació dates proves i material
Nota informativa proves 19 i 20 d'octubre
Avís [PDF]
Avís important [PDF]
Llista provisional - Ampliació borsa de treball [PDF]
Llista definitiva- Ampliació borsa de treball [PDF]
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional
Llista definitiva
Rectificació llista definitiva
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
Primer exercici de la primera prova
2n exercici de la 1a prova i 2a prova
3a prova - Català [PDF]
Qüestionaris i solucionaris
Quadernet preguntes 1r excercici de la 1a prova
Solucionari 1er excercici de la 1a prova
Solucionari 2n excercici de la 1a prova
Quadernet 2n excercici de la 1a prova
Solucionari 2ª prova
Quadernet 2a prova
Resultat de les proves i mèrits
Primer exercici de la primera prova
2a prova [PDF]
2a Prova - Rectificació [PDF]
Mèrits provisionals [PDF]
Mèrits definitius [PDF]
Ampliació de la Borsa de Treball - Resultat Entrevistes [PDF]
Resultat entrevistes - Ampliació borsa de treball [PDF]
Ampliació de la Borsa de Treball - Resultat Entrevistes Juliol 2021 [PDF]
Resolució convocatòria
Classificació final i proposta de nomenament [PDF]
Compulsa de documentació [PDF]
Proposta de nomenament FC [PDF]

Última actualització 09/11/2022