Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Tècnic/a Mitjà/ana en Biblioteconomia

Dades de la convocatòria
Convocatòria: 2019
Places: 7
Termini de presentació: 12/02/2019
Convocatòria
Tècnic/a Mitjà/ana en Biblioteconomia
Model per relacionar els mèrits
Anunci error material en bases
Designació membres del Tribunal
Ampliació Borsa de Treball [PDF]
Accés a tràmit
Accés a la sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Nota informativa mèrtis
Nota informativa persones amb discapacitat reconeguda
Avís convocatòria 1a part 1a prova
Avís proves octubre
Rectificació avís proves octubre
Confirmació dates proves i material
Avís [PDF]
Avís important [PDF]
Llista provisional - Ampliació borsa de treball [PDF]
Llista definitiva- Ampliació borsa de treball [PDF]
Interposició recurs contenciós administratiu [PDF]
Interposició recurs contenciós administratiu [PDF]
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional
Llista definitiva
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
Primer exercici de la primera prova
2n exercici de la 1a prova i 2a prova
3a prova - Català [PDF]
Qüestionaris i solucionaris
Quadernet preguntes 1r excercici de la 1a prova
Solucionari 1er excercici de la 1a prova
Qüestionari de la 2a part de la 1a prova
Solucionari de la 2a part de la 1a prova
Qüestionari de la 2a prova
Solucionari de la 2a prova
Resultat de les proves i mèrits
Primer exercici de la primera prova
2n exercici de la 1a prova [PDF]
2a prova [PDF]
2a prova - Rectificació [PDF]
Mèrits provisionals [PDF]
Mèrits provisionals - Rectificació [PDF]
Mèrits definitius [PDF]
Ampliació borsa de treball - Resultat Entrevistes Juliol 2021 [PDF]
Ampliació borsa de treball - Resultat Entrevistes Desembre 2021 [PDF]
Ampliació borsa de treball - Resultat Entrevistes Febrer 2022 [PDF]
Ampliació borsa de treball - Resultat Entrevistes Maig 2022 [PDF]
Resolució convocatòria
Classificació final i proposta de nomenament [PDF]
Compulsa de documentació [PDF]
Proposta de nomenament FC [PDF]

Última actualització 18/07/2023