Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Tècnic/a Mitjà/ana en Treball Social

Dades de la convocatòria
Convocatòria: 2019
Places: 136
Termini de presentació: 12/02/2019
Convocatòria
Tècnic/a Mitjà/ana en Treball Social
Model per relacionar els mèrits
Anunci error material en bases
Designació membres del Tribunal
Accés a tràmit
Accés a la sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Nota informativa mèrits
Nota informativa persones amb discapacitat reconeguda
Nota informativa persones amb discapacitat reconeguda
Nota informativa - Borsa d'Urgència
Avís convocatòria 1a part 1a prova
Avís proves octubre
Rectificació avís proves octubre
Confirmació dates proves i material
Avís [PDF]
Avís important [PDF]
Ampliació de la borsa d'urgència [PDF]
Ampliació de la borsa de treball - Nota informativa [PDF]
Llista de persones admeses i excloses
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
Convocatòria entrevistes Borsa d'Urgència
Primer exercici de la primera prova
2n exercici de la 1a prova i 2a prova
3a prova - Català [PDF]
Ampliació de la borsa de treball - Convocatòria d'entrevistes [PDF]
Ampliació de la borsa de treball - Convocatòria d'entrevistes 2 [PDF]
Qüestionaris i solucionaris
Quadernet preguntes 1r excercici de la 1a prova
Solucionari 1er excercici de la 1a prova
Quadernet 2n exercici de la 1a prova
Solucionari 2n exercici de la 1a prova
Quadernet 2a prova
Solucionari 2ª prova
Rectificacó solucionari 2n exercici de la 1a prova
Resultat de les proves i mèrits
Resultat entrevistes i ampliació Borsa d'Urgència
Primer exercici de la primera prova
Primer exercici de la primera prova - Rectificació
2n exercici de la 1a prova [PDF]
2a prova [PDF]
2a prova - Rectificació [PDF]
3a prova - Català [PDF]
Mèrits provisionals [PDF]
Mèrits definitius [PDF]
Resultat entrevistes Borsa de Treball [PDF]
Resultat entrevistes Borsa de Treball 2 [PDF]
Resolució convocatòria
Classificació final i proposta de nomenament [PDF]
Compulsa de documentació [PDF]
Proposta de nomenament - Rectificació [PDF]
Classificació final de la Borsa de Treball [PDF]
Proposta de nomenament FC [PDF]
Proposta de nomenament FC [PDF]

Última actualització 09/11/2022