Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Tècnic/a Mitjà/ana Infermeria del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament

Dades de la convocatòria
Convocatòria: 2021
Places: 12
Termini de presentació: 30/03/2021
Convocatòria
Tècnic/a Mitjà/ana Infermeria del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament [PDF]
Designació membres del Tribunal Qualificador [PDF]
Modificació membres del Tribunal Qualificador [PDF]
Accés a tràmit
Sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Avís important [PDF]
Anunci informatiu llistes provisionals [PDF]
Anunci informatiu llistes definitives [PDF]
Avís convocatòria proves dissabte 19 de juny [PDF]
Avís important tall accessos espai Fòrum de Barcelona [PDF]
Avís informatiu presentació d'al·legacions 1er exercici de la 1a prova [PDF]
Nota informativa temaris [PDF]
Declaració de proves simultànies [PDF]
Avís simultaneïtat 2n exercici 1a prova i 2a prova [PDF]
Avís convocatòria 2n exercici de la 1a prova i 2a prova [PDF]
Anunci informatiu al·legacions proves 18 de desembre [PDF]
Plantilla relació de mèrits [PDF]
Avís convocatòria prova de català [PDF]
Avís ampliació termini presentació mèrits [PDF]
Anunci ampliació borses de treball [PDF]
Avís reobertura termini presentació mèrits [PDF]
Avís previsió 5a prova [PDF]
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional [PDF]
Llista definitiva [PDF]
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
1r exercici 1a prova [PDF]
Instruccions aspirants 1r exercici 1a prova [PDF]
Declaració responsable COVID [PDF]
Mapes d'ubicació d'espais 1r exercici 1a prova [PDF]
2n exercici 1a prova i 2a prova [PDF]
Instruccions aspirants 2n exercici de la 1a prova i 2a prova [PDF]
Declaració responsable COVID 18 de desembre [PDF]
Mapes ubicació d'espais 18 de desembre [PDF]
Presentació de mèrits [PDF]
3a prova - Coneixements de llengua catalana [PDF]
Instruccions realització proves català 5 de març 2022 [PDF]
Declaració responsable COVID 5 de març [PDF]
5a prova - Aptitud fisica [PDF]
Declaració responsable COVID proves d'aptitud física [PDF]
1a part 6a prova - proves mèdiques [PDF]
2a part 6a prova - proves mèdiques [PDF]
Compulsa de documentació [PDF]
Ampliació borsa de treball – convocatòria entrevistes [PDF]
Qüestionaris i solucionaris
Qüestionari 1r exercici de la 1a prova [PDF]
Solucionari 1r exercici de la 1a prova [PDF]
Qüestionari 2n exercici de la 1a prova [PDF]
Solucionari 2n exercici de la 1a prova [PDF]
Qüestionari de la 2a prova [PDF]
Solucionari de la 2a prova [PDF]
Resultat de les proves i mèrits
1r exercici de la 1a prova - Resultats provisionals [PDF]
1r exercici de la 1a prova - Resultats definitius [PDF]
2n exercici de la 1a prova - Resultats provisionals [PDF]
2a prova - Resultats provisionals [PDF]
2a prova - Resultats provisionals - esmena text anunci [PDF]
2n exercici i sumatori de la 1a prova - Resultats definitius [PDF]
2a prova - Resultats definitius [PDF]
3a prova - Coneixements de llengua catalana [PDF]
5a prova - Aptitud física [PDF]
Mèrits provisionals [PDF]
Mèrits definitius [PDF]
6a prova – proves mèdiques [PDF]
Ampliació borsa de treball – resultat entrevistes [PDF]
Resolució convocatòria
Classificació final i proposta de nomenament [PDF]
Resultat de la fase formativa [PDF]
Ampliació borsa de treball – resultat de la fase formativa [PDF]
Resultat de la fase de pràctiques i proposta de nomenament FN [PDF]
Ampliació borsa de treball - Resultat fase de pràctiques operatives [PDF]
Ampliació borsa de treball - Resultat fase de pràctiques operatives (2) [PDF]

Última actualització 30/10/2023