Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Tècnic/a Superior en Psicologia

Dades de la convocatòria
Convocatòria: 2019
Places: 27
Termini de presentació: 12/02/2019
Convocatòria
Tècnic/a Superior en Psicologia
Model per relacionar els mèrits
Anunci error material en bases
Designació membres del Tribunal
Ampliació Borsa de Treball [PDF]
Accés a tràmit
Accés a la sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Nota informativa mèrits
Nota informativa persones amb discapacitat reconeguda
Avís convocatòria 1a part 1a prova
Avís proves octubre
Rectificació avís proves octubre
Confirmació dates proves i material
Avís [PDF]
Avís important [PDF]
Llista provisional - Ampliació borsa de treball [PDF]
Llista definitiva- Ampliació borsa de treball [PDF]
Interposició recurs contenciós administratiu [PDF]
Llista de persones admeses i excloses
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
Primer exercici de la primera prova
2n exercici de la 1a prova i 2a prova
3a prova - Català [PDF]
Qüestionaris i solucionaris
Quadernet preguntes 1r excercici de la 1a prova
Solucionari 1er excercici de la 1a prova
Qüestionari de la 2a part de la 1a prova
Solucionari de la 2a part de la 1a prova
Qüestionari de la 2a prova
Solucionari de la 2a prova
Resultat de les proves i mèrits
Primer exercici de la primera prova
2n exercici de la 1a prova [PDF]
2a prova [PDF]
2a Prova - Rectificació [PDF]
3a Prova - Català [PDF]
Mèrits provisionals [PDF]
Mèrits definitius [PDF]
Ampliació de la Borsa de Treball - Resultat Entrevistes Juliol 2021 [PDF]
Ampliació de la Borsa de Treball - Resultat Entrevistes Maig 2022 [PDF]
Resolució convocatòria
Classificació final i proposta de nomenament [PDF]
Compulsa de documentació [PDF]
Resultat de la fase de pràctiques i proposta de nomenament FN [PDF]

Última actualització 01/06/2022